วิธีการปลูกแก่นตะวัน

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Jerusalem artichoke, Sunchoke , Sunroot, Earth Apple, Topinambour ชื่อวิทยาศาสตร์ Helianthus tuberosus L. ชื่อวงศ์ ASTERACEAE, COMPOSITAE ชื่ออื่นๆ ทานตะวันหัว, แห้วบัวตอง แก่นตะวัน เป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในวงศ์ของทานตะวัน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ และได้แพร่กระจายไปสู่สหรัฐอเมริกาและยุโรปต่อมาในภายหลัง แก่นตะวันเป็นพืชที่มีหัวลักษณะตะปุ่มตะป่ำ อวบ คล้ายกับหัวขิงและหัวข่า ไว้สะสมอาหารอยู่ใต้ดิน โดยทั่วไปจะมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อน เนื้อภายในเป็นสีขาว กรอบ...

โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrodium formosum ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ชื่ออื่นๆ เอื้องเงินหลวง, หวายเงินหลวง โกมาซุม เป็นพืชในสกุลหวายชนิดอิงอาศัย เป็นกล้วยไม้ป่าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ พม่า ไทย เวียดนาม และต่อมาก็ได้มีการแพร่กระจายปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันทั่วไป จังหวัดระนองได้ใช้ดอกโกมาซุมเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ซึ่งที่มาของชื่อดอกไม้ชนิดนี้มาจากชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มาทำงานกับบริษัทเหมืองแร่ในจังหวัดระนอง ได้พบดอกโกมาซุมในป่าแล้วตัดมาประดับไว้ที่บริเวณบ้าน โดยเรียกดอกไม้นี้ว่า “formosum” คนไทยในท้องถิ่นนั้นจึงเรียกเพี้ยนต่อๆ กันมาเป็น “โกมาซุม” อย่างที่เรียกกันอยู่ทุกวันนี้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วยกลม อวบ...

นนทรีดอกไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Copper pod, Yellow flamboyant, Yellow Poinciana ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer.ex K.Heyne ชื่อวงศ์ FABACEAE, LEGUMINOSAE ชื่อวงศ์ย่อย CAESALPINIOIDEAE, CAESALPINIACEAE ชื่ออื่นๆ สารเงิน, กระถินป่า, กระถินแดง, นนทรีบ้าน, อะราง นนทรี (อ่านว่า นน-ซี) จัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลถั่ว และเป็นวงศ์ย่อยของราชพฤกษ์...

สาธรดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia leucantha Kurz ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE, FABACEAE ชื่ออื่นๆ กระเจาะ, ขะเจาะ, กระพีเขาควาย , กะเชาะ, กระเซาะ, ขะแมบ, คำแมบ, สะท้อน, กระท้อน, ไม้กระทงน้ำผัก สาธร เป็นไม้ยืนต้นพลัดใบ มีทรงพุ่มทึบเป็นทรงกระบอกหรือค่อนข้างกลม เปลือกของลำต้นมีสีเทาเรียบ หรืออาจแตกเป็นสะเก็ดตื้นๆ เล็กน้อย มีเนื้อไม้เป็นสีขาวอมน้ำตาล ส่วนแก่นภายในเนื้อไม้จะเป็นสีน้ำตาลอมดำ มีความสูงของลำต้นประมาณ...

สิรินธรวัลลีดอกไม้ประจำจังหวัดบึงกาฬ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia sirindhorniae K. & S. S. Larsen, Nord. J.Bot. ชื่อวงศ์ Leguminosae – Caesalpinioideae ชื่ออื่นๆ สามสิบสองประดง, ประดงแดง สิรินธรวัลลี เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง จัดอยู่ในสกุลเดียวกันกับชงโค เป็นพืชถิ่นเดียวของไทยที่หาได้ยาก พบมีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และบนเทือกเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบัน พรรณไม้ชนิดนี้พบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ....

ยมหินดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood ชื่อวิทยาศาสตร์ Chukrasia velutina Roem. วงศ์ MELIACEAE ชื่ออื่น โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ช้ากะเดา (ใต้), ยมขาว (เหนือ), ยมหิน มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง), ริ้งบ้าง รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี) ยมหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถพบเห็นเติบโตอยู่ในป่าเบญจพรรณทั่วไปที่มีความแห้งแล้งและชื้น มีความสูงของลำต้นประมาณ...

กาบหอยแครงพืชกินแมลงที่ใกล้สูญพันธุ์

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Venus Flytraps ชื่อวิทยาศาสตร์ Dionea muscipula ชื่อวงศ์ Droseraceae ต้นกาบหอยแครงมีถิ่นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา มักพบขึ้นอยู่บริเวณป่าพรุ และหนองน้ำที่มีอากาศอบอุ่นรอบๆ เมืองวิลมิงตัน เป็นพืชที่มีระบบรากอยู่ใต้ดิน ซึ่งอยู่ลึกลงไปประมาณ 4-6 นิ้ว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กาบ โดยทั่วไปส่วนที่เรียกว่ากาบของพืชชนิดนี้จะมีขนาด 3.2 ซม. บางต้นอาจมีขนาดใหญ่ได้ถึง 2.5 นิ้วเลยทีเดียว กาบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนและที่ส่วนปลายจะมีซี่แบบฟันปลาประมาณ 15-20 ซี่ สีสันของกาบจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์และปริมาณแสงแดดที่ได้รับ...

หยาดน้ำค้างต้นไม้กินแมลง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Drosera burmannii Vahl. ชื่อวงศ์ Droseraceae ชื่ออื่นๆ หญ้าน้ำค้าง, จอกบ่วาย, กระดุมทอง, หมอกบ่วาย ต้นหยาดน้ำค้างมักเจริญเติบโตอยู่ทั่วไปในที่โล่งบริเวณภูเขาหินทราย ทุ่งหญ้า หรือที่ชื้นแฉะบริเวณลำธาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร พบมีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อนของทวีปอาฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย สำหรับในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ลักษณะลำต้นของหยาดน้ำค้างจะสั้น อ่อน และแนบไปกับพื้นดิน จัดเป็นพืชล้มลุกกินแมลงขนาดเล็ก...

ดอกทานตะวันสีแดง

| | 0 Comments

ทานตะวันสีแดง Helianthus Sunflower Jerusalem artichoke Sunroot Red ชื่อวงศ์ COMPOSITAE ดอกทานตะวันมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาตะวันตก ได้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยสมัยอยุธยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2199 ต่อมาก็ได้มีการแพร่กระจายทั่วไป ทานตะวันเป็นพืชล้มลุกอายุสั้น เป็นพืชตระกูลถั่วเช่นเดียวกับเบญจมาศ คำฝอย ดาวเรือง และบัวตอง สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ต้องการน้ำน้อย ชอบแสงแดดจัดๆ ทานตะวันเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และด้วยดอกที่มีความสวยงามสะดุดตา จึงทำให้ทุ่งทานตะวันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้นของทานตะวันสีเหลืองโดยทั่วไปจะมีลักษณะตรง และสูงประมาณ 3-4...

ทุเรียนเทศผลไม้หายาก

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Sour Sop, Durian belanda, Prickly Custard Apple ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona muricata L. ชื่อวงศ์ ANNONACEAE ชื่ออื่นๆ ทุเรียนแขก (ภาคกลาง) หมากเขียบหลด หรือหมากพิลด (ภาคอีสาน) ทุเรียนน้ำ (ภาคใต้) และมะทุเรียน (ภาคเหนือ) ทุเรียนเทศเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของลำต้นประมาณ 5-6 เมตร มีการแตกกิ่งก้านสาขามากมาย จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกับน้อยหน่า...