ดอกไม้ประจำชาติบราซิล

| | 0 Comments

ประเทศบราซิล (Brazil) หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Federal Republic of Brazil) เป็นประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ ที่มาของชื่อประเทศบราซิลมาจากต้นไม้ที่ชื่อว่า บราซิลวูด(Brazilwood Tree) หรือในภาษาโปรตุเกสเรียกว่า Pau-Brasil ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมมาแล้วที่บราซิลได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกตุ ภาษาที่ชาวบราซิลใช้เป็นภาษาหลักและภาษาราชการจึงเป็นภาษาโปรตุเกสนั่นเอง เดิมประเทศบราซิลถูกปกครองโดยชนเผ่าต่างๆ มาช้านาน เช่น อินเดียนแดง เป็นต้น ในศตวรรษที่ 17 บราซิลก็ได้ถูกยึดครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าโดยประเทศโปรตุเกส แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2365 บราซิลก็ได้ความเป็นเอกราชคืนมา บราซิลมีพื้นที่ของประเทศถึง...

ดอกไม้ประจำประเทศตุรกี

| | 0 Comments

ประเทศตุรกีมีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก ตุรกีมีเนื้อที่ของประเทศประมาณ 780,695 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2550 มีจำนวนประชากรประมาณ 70.5 ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อ เมืองอังการา(Ankara) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือ เมืองอิสตันบูล(Istanbul) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ในสองทวีปคือ ทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งทวีปเอเชียส่วนใหญ่จะครอบคลุมคาบสมุทรอานาโตเลีย ส่วนตุรกีในฝั่งยุโรปจะตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีพรมแดนทางด้านทิศใต้ติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับกรีซ บัลแกเรีย และทะเลอีเจียน...

ดอกไม้ประจำชาติของนิวซีแลนด์

| | 0 Comments

นิวซีแลนด์มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 268,680 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ถึง 2 เกาะ รวมทั้งเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง นิวซีแลนด์ถูกแบ่งเป็นเกาะทางซีกโลกเหนือและใต้ด้วยช่องแคบคุกที่มีความกว้างถึง 20 กิโลเมตร นิวซีแลนด์ หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” มีเมืองหลวงชื่อว่า เวลลิงตัน(Wellington) เกาะเล็กๆ บางเกาะที่มีคนอาศัยอยู่และเป็นเกาะที่มีความสำคัญก็คือ เกาะ Stewart Island/Rakiura; เกาะ Waiheke, เกาะ Great Barrier และเกาะ Chatham พื้นที่ทางน้ำของนิวซีแลนด์จะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก...

ดอกไม้ประจำชาติของแคนาดา

| | 0 Comments

แคนาดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดามีพื้นที่ของประเทศประมาณ 9,970,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 10 มณฑล และ 2 อาณาเขต มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 34,605,346 คน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากเชื้อชาติยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาเลียน มีเมืองหลวงชื่อ ออตตาวา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกและโปเตสแตนท์ เมืองที่สำคัญๆ ของประเทศคือ...

ดอกไม้ประจำชาติของสหรัฐอเมริกา

| | 0 Comments

สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ของประเทศประมาณ 3,787,319 ไมล์ ประกอบไปด้วย 50 รัฐ มีเมืองหลวงชื่อ Washington D.C มีอยู่ 48 รัฐที่มีเนื้อที่ติดต่อกัน ส่วนรัฐ Alaska จะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา และรัฐฮาวาย จะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ในจำนวน 50 รัฐนี้ รัฐที่ใหญ่ที่สุดก็คือ อลาสก้า รองลงมาเป็นรัฐที่อยู่ทางใต้ของประเทศ นั่นก็คือ รัฐเท็กซัส ทางด้านทิศเหนือจะติดต่อกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโก ทิศตะวันออกติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา...

ดอกไม้ประจำประเทศฝรั่งเศส

| | 0 Comments

ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ทางทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ส่วนทางทิศใต้ติดกับประเทศสเปน อันดอร์รา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ฝรั่งเศสมีพื้นที่ของประเทศประมาณ 675,417 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 65.9 ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อว่า กรุงปารีส ภูมิอากาศของประเทศโดยทั่วไปในช่วงฤดูหนาวก็ไม่หนาวมาก และฤดูร้อนอากาศเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไป ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และศาสนายิว ภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาฝรั่งเศส สกุลเงินที่ใช้เป็นเงินยูโร ประเทศฝรั่งเศสมีระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากับประธานาธิบดี มีประมุขที่ได้มาจากการเลือกตั้ง สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้วาระละ 5...

ดอกไม้ประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์

| | 0 Comments

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีพื้นที่ประมาณ 41,285 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบเทือกเขาและที่ราบสูง ที่มีความสำคัญคือ เทือกเขาแอลป์ ที่ราบสูงสวิส เทือกเขาจูรา ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนของประเทศติดกับเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย และลิกเตนสไตน์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7.9 ล้านคน ซึ่งมีทั้งชาวสวิส-เยอรมัน สวิส-ฝรั่งเศส สวิส-อิตาเลียน โรมานซ์ และอื่นๆ มีภาษาหลักที่ใช้ในทางราชการทั้งหมด 4 ภาษาคือ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน...

ดอกไม้ประจำชาติของเนเธอร์แลนด์

| | 0 Comments

บางท่านอาจเข้าใจว่า ฮอลแลนด์ เป็นชื่อเดิมของประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ความเป็นจริงแล้ว ฮอลแลนด์ เป็นเพียงเมืองๆ หนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจและความเจริญเท่านั้น ในสมัยก่อนพ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์ที่มาทำการค้าขายในแถบเอเซียมักจะบอกว่าพวกเขามาจาก ฮอลแลนด์ ซึ่งในสมัยล่าอาณานิคมจะเรียกกันว่า ฮอลันดา ปัจจุบันก็ยังคงใช้คำว่า ฮอลแลนด์ อยู่ ซึ่งได้แบ่งออกเป็นฮอลแลนด์เหนือ และฮอลแลนด์ใต้ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่ประกอบไปด้วย 12 จังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 16,033 ตารางไมล์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 16 ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อ อัมสเตอร์ดัม แม้เนเธอร์แลนด์จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆ แต่ก็เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสำคัญๆ...

ดอกไม้ประจำชาติออสเตรีย

| | 0 Comments

ประเทศออสเตรียเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางทางใต้ของทวีปยุโรป มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 83,855 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดอยู่กับประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ค สาธารณรัฐสโลวัค ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ออสเตรียมีเมืองหลวงชื่อ กรุงเวียนนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะการดนตรี และเป็นที่ตั้งแห่งที่ 3 ของสำนักงานสหประชาชาติ ออสเตรียมีภูมิประเทศที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยเทือกเขา ที่ราบลุ่ม และป่าไม้ เป็นแหล่งที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของยุโรปด้วย ประเทศออสเตรียมีแม่น้ำดานูบไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 220 ไมล์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก...

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศออสเตรเลีย

| | 0 Comments

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นใหญ่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 7,617,930 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย รวมทั้งเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ มีพื้นที่ทางตอนเหนือติดกับอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ติมอร์เลสเต ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู นิวแคลิโดเนีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับนิวซีแลนด์ ชนพื้นเมืองในออสเตรเลียเป็นชาวอะบอริจิน และชาวเกาะทอร์เรสสเทรต ซึ่งมีภาษาที่ใช้กันนับร้อยภาษา มีบันทึกของชาวยุโรปว่ามีการค้นพบออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1606 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความร่ำรวยประเทศหนึ่ง เป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิต สุขภาพ การศึกษา เสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะภูมิประเทศของออสเตรเลียมีทั้งที่เป็นแบบป่าฝนเขตร้อน...