วิธีการปลูกต้นสมอไทย

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Chebulic Myrobalans, Myrolan Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz. ชื่อวงศ์ Combretaceae ชื่ออื่นๆ สมอไทย, ส้มมอ, หมากส้มมอ, สมอ, ม่าแน่, สมออัพยา, หมากแน่ะ, มะน่ะ, หมากนะ สมอไทย เป็นไม้ป่ายืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย พม่า และลาว พบมีการเจริญเติบโตอยู่มากในแถบภาคกลาง อีสาน และภาคเหนือของไทย...

ประโยชน์ของต้นกัญชง

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Hemp (เฮมพ์) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. subsp. Sativa ชื่อวงศ์ CANNABACEAE กัญชง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นของประเทศเปอร์เซียแถบตอนใต้ของแคว้นไซบีเรีย ในประเทศอินเดียแถบแคว้นแคสเมียร์ และในประเทศจีนทางตอนเหนือ กัญชง เป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นกัญชามาก นิยมปลูกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยใช้ในการถักทอ ไม่มีสารเสพติดเหมือนกันกัญชา แต่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กัญชง เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุอยู่เพียงปีเดียว มีลักษณะของลำต้นเป็นข้อปล้องยาว แตกกิ่งก้านไปในทิศทางเดียวกัน เปลือกต้นลอกออกได้ง่ายและมีความเหนียว ให้เส้นใยที่ยาวและมีคุณภาพสูง แตกกิ่งก้านสาขาน้อย มีระบบรากแก้วและรากแขนงเป็นจำนวนมาก ความสูงของลำต้นมีประมาณ...

การปลูกเตยหอม

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Pandom wangi, Pandanus ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius Roxb. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Pandanus ordorus Ridl. ชื่อวงศ์ Pandanaceae ชื่ออื่นๆ เตย, ต้นเตย, ใบเตย, เตยหอม, เตยหอมใหญ่, เตยหอมเล็ก, หวานข้าวใหม้, ปาแนะวองิง, ปาแง๊ะออริง, ปาแป๊ะออริง, พังลั้ง, ใบส้ม่า, ส้มตะเลงเครง, ส้มปู, ส้มพอดี,...

สายพันธุ์ของสับปะรด

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Pineapple ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus (L.) Merr. ชื่อวงศ์ Bromeliaceae ชื่ออื่นๆ แนะ, ขนุนทอง, ยานัด, ย่านนัด, บ่อนัด, เนะซะ, ม้าเนื่อ, มะขะนัด, มะนัด, หมากเก็ง, ลิงทอง สับปะรดเป็นไม้ผลเขตร้อน มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปยังแถบยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย สามารถเจริญเติบโตได้ทั่วไปในพื้นที่ประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สับปะรดเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีลำต้นใต้ดินลักษณะเป็นปล้องสั้น...

การปลูกพุทราสามรส

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zizyphus mauritiana Lamk. ชื่อวงศ์ RHAMNACEAE ชื่ออื่นๆ พุทรา, นางต้มต้น, หมากทัน, มะตันหลวง, มะท้อง, มะตอง, มะตันต้น พุทราเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน ลักษณะใบกลมโต มีดอกสีเหลือง กลิ่นเหม็น ออกเป็นช่อเล็กๆ ขนาด ลักษณะ และรสชาติของผลจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมักมีรสฝาดเปรี้ยว สายพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกในเมืองไทย ได้แก่ พันธุ์เจดีย์ สงวนทอง และสามรส...

วิธีการปลูกบ๊วย

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Chinese plum, Japanese apricot, Ume ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus mume Siebold & Zucc. ชื่อวงศ์ Rosaceae บ๊วย เป็นไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับลูกพลัม ลูกท้อ เชอร์รี่ อัลมอนด์ และนางพญาเสือโคร่ง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว พม่า และไทย บ๊วยเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน ให้ผลผลิตสูงขึ้นตามอายุและขนาดของลำต้น...

โกจิเบอร์รี่

| | 0 Comments

ชื่อภาษาอังกฤษ Goji berry ชื่อสามัญ Wolfberry ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycium barbarum ชื่อวงศ์ Solanaceae ชื่ออื่นๆ เก๋ากี้, ฮ่วยกี้, ซุปเปอร์ฟรุต, happy berry โกจิเบอร์รี่ เป็นผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมาย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชีย มีผลสีแดงอมส้มขนาดเล็ก ให้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ชาวจีนนิยมนำมารับประทานเป็นยาบำรุง ร่างกายของคนเรามีความต้องการกรดอะมิโนในการสร้างโปรตีนประมาณ 20 ชนิด และในผลโกจิเบอร์รี่ก็มีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ถึง 18 ชนิดแล้ว และอุดมไปด้วยสารโพลิแซ็กคาไรด์ เบต้าแคโรทีน...

ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง

| | 0 Comments

ชื่อภาษาอังกฤษ Kradom Thong ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibthinus Murray ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรี ผลมีลักษณะกลมขนาดค่อนข้างเล็ก ปลายผลเว้า เปลือกผลมีหนามนูนถี่ปลายแหลม ลักษณะกลางใบป้อม เนื้อภายในผลละเอียด มีสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมอ่อนๆ รสชาติหวานมัน ให้ผลดก มักให้ผลผลิตเมื่อปลูกไปได้ประมาณ 4-5 ปี หากต้นมีความสมบูรณ์ดี ราคาไม่แพง เป็นทุเรียนที่มีลักษณะเปลี่ยนแปรไม่แน่นอน การขยายพันธุ์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง เสียบยอด ทาบกิ่ง หรือเพาะเมล็ด ส่วนใหญ่จะไม่นิยมการเพาะเมล็ดเนื่องจากทำให้กลายพันธุ์ได้ง่าย...

พันธุ์ของเงาะที่นิยมปลูกเพื่อการค้า

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Rambutan ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium lappaceum Linn. ชื่อวงศ์ Sapindaceae ชื่ออื่นๆ เงาะป่า, พรวน, กะเมาะแต, มอแต, อาเมาะแต เงาะ เป็นไม้ผลยืนต้นเมืองร้อน มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ต่อมามีการนิยมปลูกเงาะกันมากขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และฮอนดูรัส เงาะจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง ซึ่งสามารถปลูกได้ดีในทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจำหน่ายในเชิงการค้า ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีเปลือกลำต้นเป็นสีเทาเข้ม แตกกิ่งก้านสาขามากมาย มีทรงพุ่มแผ่กว้างรูปครึ่งวงกลม...

กระท้อนพันธุ์คานหาม

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentol ชื่อวิทยาศาสตร์ Sandoricum koetjape Burm.f. Mer. ชื่อวงศ์ MELIACEAE ชื่ออื่นๆ กระท้อน, สะท้อน, มะต้อง, มะตื๋น, บักต้อง, ล่อน, เตียน, สะตู, สะโต กระท้อนเป็นไม้ผลยืนต้นเขตร้อนที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ดี มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบอินโดจีน และมาเลเซียตะวันตก ต่อมาได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังอินเดีย บอร์เนียว อินโดนีเซีย...