ดอกหอมเจ็ดชั้น

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna wallichii (Hook.f.) Ridl. ชื่อวงศ์ Rubiaceae ชื่ออื่นๆ จันทนาใบเล็ก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น หอมเจ็ดชั้น เป็นไม้ยืนต้นที่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลม มีความสูงของลำต้นประมาณ 2-3 เมตร มีเปลือกลำต้นสีดำ กิ่งเปราะหักได้ง่าย ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แผ่นใบเรียบ หนา เหนียว มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนและปลายใบแหลม มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 ซม....

ต้นหมักม่อ

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rothmannia wittii (Craib.) Bremek. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Randia wittii Craib. ชื่อวงศ์ Rubiaceae ชื่ออื่นๆ ขี้หมู, หม่อ, หม้อ หมักม่อ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นเข็ม มักเจริญเติบโตและแพร่กระจายพันธุ์อยู่ตามป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลมโปร่ง บริเวณกิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลอมแดงปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 6-8 เมตร...

ดอกฉัตรลีลา

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ POLYALTHIA MODESTA (PIERRE) FINET-GAGNEP ชื่ออื่นๆ นมแมวน้อย ฉัตรลีลา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าดิบชื้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100-500 เมตร สามารถพบเห็นได้เกือบทั่วทุกภาคในประเทศไทย พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นเนื้อเหนียวทนทาน มีความสูงของลำต้นประมาณ 3-5 เมตร แตกกิ่งก้านหนาแน่นเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมดำ ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานค่อนข้างกว้าง...

ดอกสะแล่งหอมไก๋

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rothmannia sootepensis (Craib)Bremek. ชื่อวงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่นๆ สะแหล่งหอมไก๋, พุดสุเทพ สะแล่งหอมไก๋ เป็นไม้ยืนต้นไม่พลัดใบที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นเข็ม จัดเป็นพืชหายากถิ่นเดียวของไทย มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าเบญจพรรณที่มีความชื้น และบริเวณชายป่าดิบแล้งบนภูเขาทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 350-800 เมตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาขนานกับพื้นดินเป็นทรงพุ่มรูปกรวยคว่ำจำนวนมากมาย มีความสูงของลำต้นประมาณ 4-10 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แกมรูปใบหอก หรือรูปขอบขนาน...

ดอกกล้วยไม้ลิตเติ้ลสตาร์

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassavola cordata x B. nodosa ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ลิตเติลสตาร์ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก สามารถแตกหน่อได้ประมาณ 10-30 หน่อ มีความสูงของลำต้นประมาณ 10-15 ซม. ใบ มีลักษณะเป็นรูปขอบขนาน แผ่นใบตั้งตรง แข็งและหนา กลางใบมีลักษณะเป็นร่อง ปลายใบแหลม โคนมีลักษณะคล้ายกาบใบห่อหุ้มลำลูกกล้วยไว้ มีขนาดความยาวของใบประมาณ 10-17 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด...

ดอกพันจำ

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Resak ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica odorata (Griff.) Symington ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่นๆ : ยางหนู, สัก, สักเขา, ขี้มอด, ชัน, ด่าง, ตำเสา, หางหนู พันจำ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับยาวนา มีถิ่นกำเนิดและเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และบริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน ในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาค ลักษณะทางพฤกษศาสตร์...

ผักปลัง

| | 0 Comments

ชื่อสามัญ Ceylon spinach, East Indian spinach, Indian spinach, Malabar nightshade, Vine spinach ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Basella rubra L., Basella alba L. ชื่อวงศ์ BASELLACEAE ชื่ออื่นๆ ผักปั๋ง, ผักปั่ง, ผักปลังใหญ่, ผักปลังขาว, ผักปลังแดง, ผักปรัง, ผักปรังใหญ่ ผักปลัง...

ดอกพรหมขาว

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitrephora alba Ridl. ชื่อวงศ์ ANNONACEAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลมแบบโปร่งๆ ปลายกิ่งห้อยลงสู่พื้นดิน มีเปลือกลำต้นเป็นสีดำ เรียบเกลี้ยง มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 5-8 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านและปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แผ่นใบบางเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน มีความเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ใบที่โตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 10-14 ซม. ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามกิ่งก้านใกล้ซอกใบ ติดดอกประมาณกิ่งละ 1-3...

มะลิเฉลิมนรินทร์

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum Bhumibolianum Chalermglin ชื่อวงศ์ Oleaceae มะลิเฉลิมนรินทร์ จัดเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นพืชสกุลเดียวกับมะลิทั่วไป พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าที่เป็นเขาหินปูนเตี้ยๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 715 เมตร ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ค้นพบพรรณไม้ชนิดนี้เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะลิที่ชื่อรัธ คิว (Ruth Kiew) ซึ่งเป็นหญิงชาวอังกฤษที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอพรรณไม้ของสถาบันวิจัยป่าไม้มาเลเซีย (Forest Research Institute of Malaysia...

ย่านางแดง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia strychnifolia Craib. ชื่อวงศ์ FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE ชื่ออื่นๆ สยาน, เครือขยัน, เถาขยัน, ขยัน, หญ้านางแดง ย่านางแดง เป็นไม้เถาเลื้อยที่มีอายุอยู่ได้หลายปี จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับถั่ว มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบเขา ป่าแดง ป่าเต็งรัง ตามที่แห้งแล้งในป่าเบญจพรรณ ในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ในทุกภาค ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง เปลือกเถาเรียบ เถาแก่มีลักษณะเป็นเถากลมสีน้ำตาลอมแดง ส่วนเถาอ่อนมีร่องกลางเถาและค่อนข้างแบนเป็นสีเทาอมน้ำตาล เถามีมือยึดเกาะไปได้ไกลประมาณ 5...