ต้นธรณีสาร

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus pulcher Wall. ex Muell. Arg. ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่นๆ กระทืบยอบ, ก้างปลา, ก้างปลาดิน, ดอกใต้ใบ, ก้างปลาแดง, ครีบยอด, คอทราย, ตรึงบาดาล, มะขามป้อมดิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ต้นธรณีสาร เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็ก มีความสูงของลำต้นประมาณ 1.5 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาที่ปลายยอดรอบลำต้น ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปรี มีความกว้างของใบประมาณ...

กระบองเพชรหูกระต่าย

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ CUREUS HEXAGONUS (L.)Mill. ชื่อวงศ์ CACTACEAE กระบองเพชรหูกระต่าย เป็นพรรณไม้พื้นเมืองเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับแคคตัส ซึ่งมีอยู่ด้วยกันไม่ต่ำกว่า 100 สายพันธุ์ขึ้นไป และในแต่ละสายพันธุ์ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป นิยมปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย และในประเทศไทยก็นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันมานานแล้ว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะแบน อวบน้ำ มีข้อตามลำต้น แตกกิ่งก้านจากขอบกิ่งทั้ง 2 ข้างเป็นรูปกลมรี มองคล้ายกระต่ายกำลังกางหูตั้งขึ้น ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อพืชชนิดนี้ ทั่วทั้งลำต้นจะมีหนามแหลม แข็ง สั้นๆ ขึ้นอยู่เป็นกระจุก...

ว่านข้าวเย็นใต้

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Smilax glabra Roxb. ชื่อวงศ์ SMILACACEAE ชื่ออื่นๆ ยาหัว, หัวยาข้าวเย็น, ยาหัวข้อ, หัวยาจีนปักษ์ใต้, ข้าวเย็นโคกขาว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยที่มีเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดิน เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม เหง้ามีรูปร่างไม่แน่นอน มีขนาดความกว้างประมาณ 2-5 ซม. ยาวประมาณ 5-22 ซม. เปลือกเหง้าเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง ผิวไม่เรียบ แตกเป็นแขนงสั้นๆ หัวข้าวเย็นใต้มีรสหวานชุ่มคอ ไม่มีกลิ่น ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว...

ว่านหอมแดง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleutherine amaricana (L.) Merr. หรือ Eleutherine palmifolia (L.) Merr. ชื่อวงศ์ IRIDACEAE ชื่ออื่นๆ ว่านหมาก, ว่านไก่แดง, ว่านเพลาะ, ว่านชู้ข้าว, ว่านข้าวแผ่, ว่านชายชู้ ว่านหอมแดง เป็นพืชสมุนไพรที่มักเจริญเติบโตอยู่ในป่าดิบซึ่งเป็นพื้นที่ราบต่ำ จัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับว่านแม่ยับ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และใช้ปรุงเป็นยาสมุนไพร ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น เป็นหัวใต้ดิน ลักษณะคล้ายหัวหอม กลางหัวจะอวบใหญ่ ส่วนปลายและโคนหัวจะสอบเล็กลง...

ว่านห้าร้อยนาง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sp. ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE ว่านห้าร้อยนาง เป็นไม้ล้มลุกที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับขิง ชอบสภาพอากาศที่ร้อน และต้องการความชื้นสูง ในธรรมชาติมักเจริญอยู่ตามที่ราบเชิงเขาทั่วไป และนิยมปลูกไว้ตามอาคารบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีลักษณะเป็นหัวใต้ดิน แต่ละหัวจะแตกออกเป็นแง่งเล็กๆ คล้ายพืชในวงศ์ขิงแต่จะมีขนาดของแผงที่ใหญ่กว่า เปลือกหัวมีสีเหลือง ส่วนเนื้อภายในหัวจะมีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม มีก้านใบสีเขียวเป็นลำต้นเหนือดิน ส่วนโคนก้านมีลักษณะคล้ายกาบ ใบ ออกเป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ แผ่นใบเรียบเป็นสีเขียว ที่เส้นกลางใบเป็นสีแดงอมน้ำตาล โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบขลิบด้วยริ้วสีขาว มีก้านใบยาว...

ว่านหัวน่วม

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynura pseudochina (L.) DC. var. hispida Thwaites ชื่อวงศ์ Asteraceae ชื่ออื่นๆ ว่านหัวน่วมเขียว, ว่านหัวน่วมแดง, ว่านมหากาฬ, คำโคก, ผักกาดดิน, ผักกาดนกเขา, หนาดแห้ง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น ว่านหัวน่วม เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุนานหลายปี ลักษณะของรากสะสมอาหารใต้ดินจะเป็นรูปรี มีขนาดความสูงของลำต้นประมาณ 15-30 ซม. มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชีย อินโดจีน อินโดนีเซีย พม่า...

ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทอง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pancratium zeylanicum L. ชื่อวงศ์ Amaryllidaceae ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทอง เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับว่านสี่ทิศหรือพลับพลึง มีถิ่นกำเนิดและเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดีย หมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีหัวเป็นลำต้นใต้ดิน หัวมีลักษณะคล้ายหัวหอม มีความสูงของลำต้นประมาณ 25-30 ซม. ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันรอบลำต้น ใบมีลักษณะเป็นรูปแถบยาวแคบคล้ายใบเตยหอม แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ ขนาดความกว้างของใบมีประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 25-30 ซม....

ว่านปลาไหลเผือก

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eurycoma longifolia Jack ชื่อวงศ์ SIMAROUBACEAE ชื่ออื่นๆ คะนาง ชะนาง กรุงบาดาล ไหลเผือก ตรึงบาดาล เพียก หยิกบ่อถอง ตงกัตอาลี พญารากเดียว เป็นต้น ว่านปลาไหลเผือก เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีอายุได้นานหลายปี มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในระดับพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลำต้น มีรากกลมโตและยาว สีขาวเพียงรากเดียว...

ว่านม้าเหลือง

| | 0 Comments

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ว่านม้าเหลือง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ว่านม้าทอง เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปี มีลำต้นเป็นเหง้ารูปทรงกลมใต้ดิน มีลำต้นส่วนที่โผล่เหนือพื้นดินเป็นสีแดง สูงประมาณ 30-80 ซม. แตกแขนงยาวโค้งจากด้านข้างของเหง้า เปลือกเหง้ามีลักษณะเป็นข้อห่างๆ เนื้อภายในเหง้ามีสีเหลือง รสเผ็ดขม ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ออกเป็นใบเดี่ยวๆ เรียงสลับกัน กลางใบเป็นร่อง หลังใบเป็นสีแดง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดของลำต้นเทียม การขยายพันธุ์ ทำได้ด้วยการแยกเหง้า หรือหัวไปปลูก ว่านม้าเหลือง เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในแปลงปลูกที่เป็นดินร่วนมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี ชอบแสงแดดแบบครึ่งวัน ในช่วงฤดูหนาวการเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก สรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาสมุนไพรแก้อัมพฤกษ์อัมพาต...

ว่านกระบี่ทอง

| | 0 Comments

ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sp. ชื่อวงศ์ Zingiberaceae ชื่ออื่นๆ ว่านนางวันทองห้ามทัพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ว่านกระบี่ทอง เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับขิง มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน สามารถแตกแขนงออกได้จากทั้งสองข้างของเหง้าเป็นแขนงขนาดใหญ่และยาว ลักษณะของเหง้าเป็นรูปไข่ มีเปลือกสีน้ำตาลเป็นมัน เป็นข้อถี่ๆ เนื้อภายในเหง้ามีสีเหลืองไปจนถึงสีส้มเข้ม ส่วนของลำต้นที่โผล่ขึ้นเหนือดินมีความสูงประมาณ 1 เมตรขึ้นไป ใบมีลักษณะเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน มีเส้นกลางใบเป็นแถบสีแดงอมน้ำตาล มีดอกสีเหลือง ออกมาจากส่วนปลายของลำต้นเทียมที่เกิดจากเหง้า ด้านบนของใบประดับมีสีชมพูอมม่วง ส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวอมม่วง การขยายพันธุ์ ทำได้ด้วยการแยกเหง้า หรือหน่อไปปลูก...