ดอกไม้ประจำชาติของไนจีเรีย

| | 0 Comments

ไนจีเรีย (Nigeria) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตก ชื่อของประเทศได้มาจากการรวมคำว่า “Niger” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศ กับคำว่า “Area” ที่แปลว่า พื้นที่ ไนจีเรียมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria) พื้นที่ของประเทศไนจีเรียมีอยู่ประมาณ 923,768 ตารางกิโลเมตร โดยพรมแดนทางทิศเหนือติดกับไนเจอร์ ทางทิศใต้ติดกับอ่าวกินี ทางทิศตะวันออกติดกับชาด และแคเมอรูน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับเบนิน เมืองหลวงของประเทศมีชื่อว่า อาบูจา มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 174,507,539 คน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในแอฟริกา...

ดอกไม้ประจำชาติของยูเครน

| | 0 Comments

ประเทศยูเครน (Ukraine) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบยุโรปตะวันออก มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 603,628 ตารางกิโลเมตร พรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ทางทิศเหนือติดกับประเทศเบลารุส ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศโปแลนด์ สโลวาเกีย และอังการี ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศโรมาเนีย และมอลโดวา ทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทะเลดำ และทะเลอะซอฟ เมืองหลวงของยูเครนมีชื่อว่า กรุงเคียฟ(Kyiv) จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีอยู่ประมาณ 46,299,862 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ภาษายูเครน และมีการใช้ภาษารัสเซียกันทั่วไป สกุลเงินที่ใช้เป็น กริฟน่า(Hryvnia) ยูเครนมีระบบการปกครองแบบประชาธิบไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศ สามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ 5...

ดอกไม้ประจำชาติของโรมาเนีย

| | 0 Comments

โรมาเนีย (Romania) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 238,391 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศบัลแกเรีย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศเซอร์เบียและฮังการี ส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศมอลโดวาและยูเครน มีเมืองหลวงชื่อ บูคาเรสต์ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 22,303,552 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ มีภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ภาษาโรมาเนียน มีสกุลเงินที่ใช้เป็น เลอู(RON) ในอดีตโรมาเนียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน ต่อมาในปี พ.ศ.2421 ได้ประกาศเอกราชและสถาปนาขึ้นเป็นราชอาณาจักร ใช้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ต่อมาระบอบนี้ก็ถูกล้มล้างมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2532 เป็นรัฐประชาธิปไตยและสวัสดิการสังคม (Democratic...

ดอกไม้ประจำชาติของลิทัวเนีย

| | 0 Comments

ลิทัวเนีย (Lithuania) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania) มีเมืองหลวงชื่อ วิลนีอุส พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 65,200 ตารางกิโลเมตร โดยอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศลัตเวีย ทางทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับเบลารุส ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับรัสเซียและโปแลนด์ ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้มีอยู่ประมาณ 3,596,617 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ มีภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ภาษาลิทัวเนีย ใช้สกุลเงินที่เป็น ยูโร(EUR) ลิทัวเนียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบที่มีรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีที่ได้มาจากการเลือกตั้งและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขของประเทศ...

ดอกไม้ประจำชาติของนามิเบีย

| | 0 Comments

นามิเบีย (Namibia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ บริเวณริมฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐนามิเบีย (Republic of Namibia) พื้นที่ของประเทศมีอยู่อยู่ประมาณ 825,418 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตของประเทศทางทิศเหนือติดกับประเทศแองโกลาและแซมเบีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศซิมบับเว ทิศตะวันออกติดกับประเทศบอตสวานา และทางทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ มีเมืองหลวงชื่อว่า วินด์ฮุก จำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 2,400,000 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์แรน ภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือ ภาษาแอฟริกันและภาษาเยอรมัน ใช้สกุลเงินที่เป็น ดอลลาร์นามิเบีย(NAD) นามิเบียใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ 2...

ดอกไม้ประจำชาติของเอธิโอเปีย

| | 0 Comments

เอธิโอเปีย (Ethiopia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนแหลมของทวีปแอฟริกา(Horn of Africa) และไม่มีทางออกสู่ทะเล มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia) เป็นชาติอิสระเพียงประเทศเดียวในแอฟริกา เอธิโอเปียได้รับอารยธรรมมาจากอียิปต์และกรีกมาตั้งแต่ในอดีตนานมาแล้ว พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 1,221,900 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับเอริเทรีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจิบูตี ทิศตะวันออกติดกับโซมาเลีย ทิศใต้ติดกับเคนยา และทางทิศตะวันตกติดกับซูดาน เมืองหลวงของประเทศชื่อว่า แอดดิสอาบาบา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด จำนวนประชากรของประเทศมีอยู่ประมาณ 82,101,998 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาศาสนาคริสต์นิกายเอธิโอเปียนคอปติกออร์ทอดอกซ์...

ดอกไม้ประจำชาติของแอฟริกาใต้

| | 0 Comments

แอฟริกาใต้ ไม่ใช่ ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ที่ประกอบไปด้วยหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศแอฟริกาใต้ด้วย แอฟริกาใต้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Republic of South Africa) มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับนามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับโมซัมบิก และสวาซิแลนด์ ส่วนทางทิศตะวันออกติดมหาสมุทรอินเดีย แอฟริกาใต้เป็นประเทศอิสระที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 1,221,037 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ กรุงพริทอเรีย (Pretoria) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการบิน และอุตสาหกรรม จำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีประมาณ 44,344,136...

ดอกไม้ประจำชาติของปากีสถาน

| | 0 Comments

คำว่า “ปากีสถาน” มาจากการรวมชื่อดินแดนของปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน (BaluchisTAN) โดยใช้ภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซีย ซึ่งมีความหมายว่า “ดินแดนของชนบริสุทธิ์” ปากีสถาน (Pakistan) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปเอเชีย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 803,940 ตารางกิโลเมตร โดยมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศอินเดีย ทิศตะวันตกติดกับประเทศอิหร่านและอัฟกานิสถาน และทิศเหนือติดกับประเทศจีน...

ดอกไม้ประจำชาติของอิสราเอล

| | 0 Comments

อิสราเอล (Israel) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐอิสราเอล (State of Israel) พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 22,072 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อว่า เยรูซาเลม อาณาเขตของประเทศทางทิศเหนือติดกับเลบานอน ทิศใต้ติดกับอ่าว อกาบา ซึ่งอยู่ในทะเลแดง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดซีเรีย ทิศตะวันออกติดจอร์แดนและเวสต์แบงก์ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอียิปต์และฉนวนกาซา จำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีอยู่ประมาณ 8,238,300 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวยิวและชาวอาหรับ ที่นับถือศาสนายูดาย (Judaism) ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาฮิบรู...

ดอกไม้ประจำชาติของซิมบับเว

| | 0 Comments

ซิมบับเว (Zimbabwe) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำซัมเบซี และแม่น้ำลิมโปโป ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐซิมบับเว(Republic of Zimbabwe) พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 390,580 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อว่า กรุงฮาราเร มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทางทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศโมซัมบิก และทิศตะวันตกติดกับประเทศบอตสวานา จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีประมาณ 13,349,000 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนา Syncretic ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิม ซิมบับเวใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ สกุลเงินที่ใช้เป็นหลักคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ การปกครองประเทศของซิมบับเวอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ เป็นระบบสองสภา...