กระบองเพชรหูกระต่าย

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ CUREUS HEXAGONUS (L.)Mill.

ชื่อวงศ์ CACTACEAEกระบองเพชรหูกระต่าย

กระบองเพชรหูกระต่าย เป็นพรรณไม้พื้นเมืองเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับแคคตัส ซึ่งมีอยู่ด้วยกันไม่ต่ำกว่า 100 สายพันธุ์ขึ้นไป และในแต่ละสายพันธุ์ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป นิยมปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย และในประเทศไทยก็นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันมานานแล้ว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะแบน อวบน้ำ มีข้อตามลำต้น แตกกิ่งก้านจากขอบกิ่งทั้ง 2 ข้างเป็นรูปกลมรี มองคล้ายกระต่ายกำลังกางหูตั้งขึ้น ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อพืชชนิดนี้ ทั่วทั้งลำต้นจะมีหนามแหลม แข็ง สั้นๆ ขึ้นอยู่เป็นกระจุก อาจมองไม่เห็นหากไม่ได้สังเกต

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ บริเวณขอบลำต้นประมาณ 2-3 ดอก เป็นดอกขนาดเล็กสีแดงสด สามารถทยอยให้ดอกได้ตลอดทั้งปี และให้ดอกได้ดกในช่วงฤดูหนาว