กระปรอกนมแมว

By -

ชื่อสามัญ Ceterach pedunculatum Hook. & Grev. (basionym), Colysis pedunculata (Hook. & Grev.) Ching, Leptochilus macrophyllus var. pedunculatus (Hook. & Grev.) Noot.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Leptochilus pedunculatus (Hook. & Grev.) Fraser-Jenk.

ชื่อวงศ์ Polypodiaceae กระปรอกนมแมว

กระปรอกนมแมว เป็นเฟิร์นชนิดอิงอาศัยที่มักจะเกาะอยู่ตามก้อนหินหรือต้นไม้ใกล้แหล่งน้ำที่มีแสงแดดรำไรในป่าดิบชื้น หรือในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 เมตร มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในคาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย และทางตอนใต้ของประเทศจีน และสามารถพบได้เกือบทุกภาคในประเทศไทย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
กระปรอกนมแมว เป็นพืชป่าที่มีลำต้นเป็นเหง้าสีน้ำตาลเข้มที่ทอดเลื้อยขนานไปกับพื้นดิน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มม. เหง้าจะถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดรูปสามเหลี่ยมแคบสีน้ำตาลที่มีความกว้างประมาณ 0.7 มม. ยาวประมาณ 2.5-3 มม.

ใบออกเป็นใบเดี่ยว ใบมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ชนิดที่ไม่สร้างอับสปอร์ ชนิดกับชนิดที่สร้างอับสปอร์ ใบชนิดแรกจะเรียงรอบทรงพุ่มเป็นกระจุก มีลักษณะเป็นรูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 6-10 ซม. ยาวประมาณ 25-35 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม แผ่นใบมีสีเขียวค่อนข้างบาง ขอบใบเรียบ ลักษณะเส้นแขนงของใบเป็นแบบร่างแห มีก้านใบยาวประมาณ 5-22 ซม. และที่โคนก้านใบจะมีลักษณะคล้ายเกล็ด ส่วนใบชนิดที่สอง มีลักษณะเป็นรูปใบหอกหรือรูปหัวใจ แผ่นใบมีสีเขียว โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีความกว้างของใบประมาณ 2-4 ซม. ยาวประมาณ 5-12 ซม. ระหว่างเส้นแขนงของใบจะมีกลุ่มอับสปอร์เรียงตัวกันอยู่เป็นแถวที่มีความกว้างประมาณ 4 มม. ก้านใบเป็นสีฟางชูเหนือทรงพุ่มซึ่งอาจมีความยาวได้ถึงประมาณ 30 ซม.

พืชชนิดนี้มักเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง และสามารถระบายน้ำได้ดี
มักพบเห็นได้ในช่วงฤดูฝน ขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอ หรือเพาะจากสปอร์ มักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งภายในสวน