กระเนียด

By -

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Adhatoda vasica Nees
ชื่อวงศ์ Acanthaceae
ชื่ออื่นๆ เสนียด เสนียดโมรา โมรา กุลาขาว บัวฮาขาว หูรา หูหากระเนียด

กระเนียดหรือกระเหนียดพบมีขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าเต็งรัง เป็นไม้ทรงพุ่ม สูงประมาณ 3 เมตร ใบเป็นแบบใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน บริเวณปลายและโคนใบจะแหลม ขอบใบเรียบ มีขนอ่อนปกคลุมอยู่ มีก้านใบยาวประมาณ 1-2 ซม. มักออกดอกเป็นช่ออยู่ที่บริเวณปลายของกิ่ง ดอกย่อยจะมีใบประดับสีเขียวหุ้มอยู่ กลีบดอกมีลักษณะเป็นปากอ้าสีขาว ลักษณะของผลเมื่อแห้งจะสามารถแตกออกได้

การใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพร
ใบเสนียดมีรสสุขุม สามารถใช้ห้ามเลือด ใช้ต้มน้ำอาบหลังคลอดบุตร ใช้เข้ายาแก้อาการประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ ใช้เป็นยาบำรุงเลือด แก้ปวดข้อ บำรุงน้ำดี

รากมีรสขม เฝื่อน สามารถใช้เป็นยาขับเสมหะ แก้ไข้ ขับพยาธิ เป็นยาบำรุงปอด และแก้วัณโรคได้