กระโถนนางสีดา

By -

ชื่อสามัญ Sida’s spittoon
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sapria poilanei Gagnep.กระโถนนางสีดา
ชื่อวงศ์ Rafflesiaceae

กระโถนนางสีดา เป็นพืชกาฝากหรือพืชเบียนอาหารจากรากพืชชนิดอื่น จัดเป็นพืชในสกุลเดียวกันกับบัวผุด พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศจีน กัมพูชา และบริเวณป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200-1,400 เมตร มักอาศัยอยู่บนพืชในสกุลเถาวัลย์น้ำ (Tetrastigma)

กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปไข่ สีแดงอมชมพู โคนกลีบดอกเป็นหลอดสูงประมาณ 5-7 ซม. กลีบดอกมีอยู่ประมาณ 10 กลีบ เมื่อบานเต็มที่จะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6.5-12 ซม. ปลายกลีบโค้งลงเล็กน้อย มีตุ่มหรือจุดประสีขาวอมเหลืองกระจายอยู่ทั่วกลีบ กลางดอกมีลักษณะเป็นวงสีขาว ประด้วยขนสีชมพู ด้านในหลอดดอกมีสันเป็นริ้วตรงรอบๆ หลอด เมื่อดอกแห้งจะกลายเป็นสีดำ มักออกดอกให้เห็นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงาม