ดอกกล้วยไม้ลิตเติ้ลสตาร์

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassavola cordata x B. nodosa
ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAEดอกลิตเติ้ลสตาร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ลิตเติลสตาร์ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก สามารถแตกหน่อได้ประมาณ 10-30 หน่อ มีความสูงของลำต้นประมาณ 10-15 ซม.

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปขอบขนาน แผ่นใบตั้งตรง แข็งและหนา กลางใบมีลักษณะเป็นร่อง ปลายใบแหลม โคนมีลักษณะคล้ายกาบใบห่อหุ้มลำลูกกล้วยไว้ มีขนาดความยาวของใบประมาณ 10-17 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ในแต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยสีขาวขนาดเล็กประมาณ 3-5 ดอก กลีบดอกหนา มีสีเหลืองแกมเขียว ปากกลีบล่างมีขนาดใหญ่ ห่อเข้าหากันคล้ายรูปหัวใจ ปลายกลีบเป็นติ่งแหลม โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว เมื่อบานเต็มที่จะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-10 ซม. ดอกให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ในตอนกลางวัน และหอมแรงในเวลาเย็น สามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปี

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือการแยกหน่อไปปลูก เป็นพืชที่ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดในช่วงครึ่งวันเช้า ชอบความชื้นสูง ดินที่ใช้ปลูกควรผสมด้วยกาบมะพร้าว ใส่ปุ๋ยเร่งดอกและฉีดพ่นยากำจัดเชื้อราตามช่วงเวลาที่เหมาะสม สามารถปลูกในกระถางดินเผาหรือกระถางพลาสติกก็ได้

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีดอกสวยและให้กลิ่นหอมตลอดทั้งวัน