กล้วยไม้หน้าลิง

By -

Dracula orchid at orchid gardens near Volcano, W.Panama    DG.Pan

ชื่อสามัญ Monkey Orchid
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracula Simia
ชื่อวงศ์ Orchidaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กล้วยไม้หน้าลิง เป็นพรรณไม้หายากที่จัดอยู่ในวงศ์ของกล้วยไม้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเปรูและเอกวาดอร์ มักพบเจริญเติบโตและกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าดงดิบ กลีบดอกมีสีน้ำตาลปนม่วง มีส่วนประกอบภายในดอกมองดูคล้ายกับใบหน้าของลิง ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายผลส้มสุก หากต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงก็จะสามารถให้ดอกได้ตลอดทั้งปี