กล้วยไม้เป็ดบิน

By -

ชื่อสามัญ Duck Orchid , The Flying Duck Orchid
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caleana Major
ชื่อวงศ์ Orchidaceaeกล้วยไม้เป็ดบิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
กล้วยไม้เป็ดบิน เป็นกล้วยไม้ดินที่จัดอยู่ในวงศ์ของกล้วยไม้ มีถิ่นกำเนิดในแถบตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ และบริเวณเกาะแทสมาเนียของประเทศออสเตรเลีย

เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็กที่มีความสูงของลำต้นประมาณ 45 ซม. ใบมีสีเขียวคล้ายกล้วยไม้ทั่วไป ออกเป็นใบเดี่ยวจากบริเวณโคนต้น ลักษณะของดอกมองดูคล้ายกับเป็ดกำลังโผบิน ดอกจะเริ่มบานในช่วงต้นของฤดูร้อน กลีบดอกมีสีน้ำตาลแดง หรืออาจมีจุดสีเขียวเข้มปนอยู่ด้วย ในช่อหนึ่งๆ อาจมีดอกประมาณ 1-2 ดอก

กล้วยไม้ชนิดนี้สามารถพบเห็นได้เฉพาะในป่าของประเทศออสเตรเลียเท่านั้น เนื่องจากส่วนของรากจะมีความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับเชื้อราชนิดหนึ่ง จนทำให้เกิดภูมิต้านทานที่ไม่สามารถนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้ นับเป็นพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากอีกชนิดหนึ่ง