กล้ามเนื้อแก้มและกล้ามเนื้อครีบของปลา

By -

กล้ามเนื้อแก้ม(cheek muscles)
การเปิด-ปิดขากรรไกรและกระพุ้งแก้ม จะมีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าหลักอยู่อย่างน้อย 7-8 ชนิด ได้แก่

1. แอดดัคเตอร์แมนดิบูเล(adductor mandibulae) จะมีการแบ่งออกเป็นหลายส่วน และสอดแทรกอยู่ใต้ผิวของขากรรไกรล่างด้านใน โดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่บริเวณด้านนอกส่วนหน้าของกระดูก ซัสเพนซอเรียม เพื่อช่วยในการปิดขากรรไกร

2. ลีเวเตอร์อาร์คัสพาลาทีไน(levator arcus palatini) อยู่ที่แก้มด้านหลังตา

3. ไดเลเตอร์โอเพอคิวไล(dilator operculi) จะอยู่ถัดจาก ลีเวเตอร์อาร์คัสพาลาทีไน

4. แอดดัคเตอร์โอเพอคิวไล(adductor operculi) จะอยู่ที่กระพุ้งแก้ม

5. ลีเวเตอร์โอเพอคิวไล(levator opercula) จะอยู่ตรงกระพุ้งแก้ม ซึ่งต่อจากไดเลเตอร์โอเพอคิวไล

6. แอดดัคเตอร์อาร์คัสโอเพอคิวไล(adductor arcus palatini) กล้ามเนื้อส่วนนี้จะทอดอยู่ใต้ตา ซึ่งมีกำเนิดมาจากพาราฟีนอยด์ด้านล่าง

7. แอดดัคเตอร์ฮัยโอแมนดิบูเล(adductor hyomandibulae) จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่บริเวณ โพรโอติคและเอกซ์ออกซิพิคัล

8. ฟาริงเจียล หรือรีแทรคเตอร์อาร์คิวอัมบรานชิอาเลียม(pharyngeal muscles or retractors arcuum branchialium) จะทอดจากด้านบนของกระดูกฟาริงเจียลไปที่กระดูกสันหลัง มีหน้าที่ควบคุมขากรรไกรบริเวณคอหอยให้มีการทำงาน

กล้ามเนื้อบริเวณครีบ(fin muscles)
กล้ามเนื้อครีบจะอยู่ที่ฐานของครีบหลัง ครีบท้อง ครีบหาง และครีบก้น เป็นแบบครีบคู่ หรือครีบเดี่ยว ได้แก่

1. กล้ามเนื้อรีแทรคเตอร์(retractors) มีหน้าที่ในการลดก้านครีบ

2. กล้ามเนื้อโพรแทรคเตอร์(protractors) มีหน้าที่ยกก้านครีบ

3. กล้ามเนื้อแลเทอรัลอินคลิเนเตอร์(lateral inclinators) มีหน้าที่ในการโบกเลี้ยงก้านครีบก้น และก้านครีบหลังอันที่สอง

4. กล้ามเนื้อแอบดัคเตอร์(abductor muscle) เป็นกล้ามเนื้อเดี่ยว มีหน้าที่ดึงครีบทางด้านท้องและด้านที่ติดกับกะโหลกศีรษะที่เป็นครีบคู่

5. กล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์(adductor muscle) มีหน้าที่ในการดึงครีบหลังและครีบหาง

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ