การปลูกถั่วฝักยาวเป็นไม้ประดับในกระถาง

By -

การผสมดินปลูกถั่วฝักยาว
เนื่องจากในกระถางมีพื้นที่ให้ใส่ดินลงไปได้อย่างจำกัด และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินทั่วไปก็มีความแตกต่างกันออกไป จึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพของดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชด้วยการใส่อินทรีย์วัตถุประเภทเศษไม้หรือใบไม้ที่แห้งผุ เปลือกถั่ว ฟางข้าว แกลบ กาบหรือขุยมะพร้าว เพื่อทำให้ดินมีลักษณะร่วน สามารถเก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี การใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ดินทราย อิฐป่น ถ่านป่นผสมลงไปด้วยนอกจากจะช่วยให้ดินร่วนโปร่งแล้ว ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่ช่วยในการปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วย แม้จะไม่มากเหมือนปุ๋ยเคมีก็ตาม

ดินปลูกที่มีส่วนผสมของเปลือกถั่ว แกลบ กาบมะพร้าว และเปลือกไม้แห้ง จะทำให้ดินปลูกมีความคงทนไม่ยุบหรือสลายตัวเร็ว ส่วนดินที่มีส่วนผสมของหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือใบไม้ผุ มักจะสลายและยุบตัวเร็วกว่า

การปลูกถั่วฝักยาวในกระถางนอกจากจะให้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยวไว้รับประทานแล้ว ยังสามารถใช้เป็นไม้ประดับเพื่อให้ร่มเงาภายในบริเวณบ้านได้ด้วย โดยการทำเป็นนั่งร้านหรือระแนงให้ต้นถั่วสามารถเลื้อยไต่ไปได้ เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นและให้ผลผลิตเป็นฝักห้อยลงมาก็จะแลดูสวยงาม น่าดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อย แต่การปลูกเพื่อให้ได้ร่มเงาวิธีนี้มักมีสัตว์เลี้อยคลานพวกงูมาอาศัยอยู่เสมอ จึงควรใส่ใจและระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วย