การปลูกผักคะน้า

By -

คะน้า เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทาน เป็นผักที่มีวางขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด หาซื้อได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นการปลูกผักคะน้า ยังทำได้ไม่ยาก สามารถปลูกเป็นผักสวนครัวได้ หากพอมีเนื้อที่และเวลา

ต้นกำเนิดของผักคะน้าอยู่ในทวีปเอเชีย แต่ที่ปลูกกันมาก คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย ระยะเวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 45-55 วัน สามารถปลูกได้ทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูก คือ ช่วงเดือนตุลามคม ถึง เมษายน

ผักคะน้า

ชนิดของผักคะน้าที่นิยมปลูก

ผักคะน้าที่ปลูกในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. คะน้ายอดหรือคะน้าก้าน มีลักษณะต้นอวบ ก้านใหญ่ ใบแหลม มีดอกสีขาว ทนทานต่อโรคได้ดี

2. คะน้าใบกลม ต้นอวบ ก้านเล็ก ใบกลมหนา ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี

3. คะน้าใบแหลม ลักษณะเหมือนคะน้ายอด แต่จำนวนใบต่อต้นจะมากกว่า ปล้องสั้นกว่า

การเตรียมดิน

ก่อนการปลูกควรที่จะตรวจสอบค่าพีเอชของดินก่อน โดยค่าที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 5.5-6.8 ทั้งนี้หากพบว่าดินเป็นกรด สามารถทำการแก้ไขได้โดยการใช้ปูนขาวผสมลงไปในดินในอัตราที่เหมาะสม ดินจะจะปลูกไม่ต้องขุดลึกมากเพราะรากของผักคะน้าไม่ได้ชอนไชลึก ให้พลิกดินที่ประมาณ 10-20 เซ็นติเมตรก็พอแล้ว หลังจากพลิกดิน ให้ตากดินทิ้งไว้สัก 7 วัน จากนั้นพรวนดินให้ร่วนเป็นก้อนเล็ก ๆ นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมาผสม

การปลูกผักคะน้า

 วิธีการปลูกผักคะน้า

1.แบบหว่านเมล็ดให้กระจายทั่ว ๆ แปลง การหว่านเมล็ดให้กระจาย ได้ทั่ว ๆ ต้องอาศัยความชำนาญในการหว่าน วิธีแบบนี้เหมาะสำหรับแปลงปลูก แบบยกร่องมีคูน้ำล้อมรอบ ซึ่งขนาดของร่องแปลงผัก กว้างถึง 5-6 เมตร เมื่อเตรียม ดินแล้วจะต้องปูฟางข้าวหรือหญ้าแห้งคลุมบนแปลงเสียก่อนแล้วจึงหว่านเมล็ด รดน้ำตามให้ชุ่ม การหว่านแบบนี้ใช้เมล็ดพันธุ์เปลืองสักหน่อย คือใช้ประมาณ 2 กก./ไร่

2.แบบโรยเมล็ดเรียงเป็นแถว เหมาะสำหรับแปลงที่ยกร่องธรรมดา ขนาดของแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร เมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยเมล็ด ให้เป็นแถว กะระยะให้เมล็ดห่างกันพอสมควร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 20 เซนติเมตร เสร็จแล้วกลบดินบาง ๆ ปูฟางข้าวหรือหญ้าคาแห้งคลุมบนแปลง รดน้ำให้ชุ่ม แบบนี้ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 800 กรัม/ไร่ม

เมื่อถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวของผักคะน้า ซึ่งนับประมาณได้ 45-55 วัน หลังจากปลูก เกษตรกรก็สามารถที่จะเก็บผักคะน้าได้ ควรเก็บโดยใช้มือถอนให้ใบต้นและรากไม่ขาดจากกัน และก่อนถอนคะน้าก็ควรรดน้ำบนแปลงให้ดินนิ่มเสียก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการถอน เมื่อถอนเสร็จแล้ว นำผักคะน้าที่เก็บไปล้างดินออก จากนั้นทำการตกแต่งโดยเด็ดใบที่แห้งหรือเป็นสีเหลืองทิ้ง

ผักคะน้าสามารถนำไปทำอาหารรับประทานได้หลากหลายประเภท แต่ที่เป็นที่นิยมจนกระทั่งร้านอาหารตามสั่งแทบทุกที่ต้องมี ก็คือ คะน้าหมูกรอบราดข้าว นั่นเอง