การปลูกผักในขวดพลาสติกแบบง่ายๆ

By -

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
-ขวดน้ำขนาด 1 ลิตร
-มีดคัตเตอร์
-ฟองน้ำสำหรับใช้ปลูก
-เมล็ดผักที่ต้องการปลูก
-ปุ๋ยสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ปลูกผักในขวด
-น้ำสะอาด

วิธีปลูก
-แช่เมล็ดผักที่ต้องการปลูกไว้ในน้ำประมาณ 2-3 ชม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการงอก
-ตัดขวดให้ต่ำลงมาจากปากขวดประมาณ ¼ ของขวด
-ตัดฟองน้ำให้เท่ากับความกว้างของปากขวด กรีดตรงกลางฟองน้ำให้เป็นรอยเพื่อใส่เมล็ด
-ใส่เมล็ดตรงรอยตัดประมาณ 3-5 เมล็ด หากเป็นผักสลัดให้ใส่เพียง 1 เมล็ด เนื่องจากมีใบที่ขยายออกกว้าง
-ใส่ฟองน้ำให้โผล่มานอกปากขวดพอสมควร เพื่อให้สามารถดูดน้ำและสารอาหารได้
-นำขวดพลาสติกส่วนที่เหลือใส่น้ำ วางส่วนที่มีฟองน้ำซ้อนลงไปให้เสมอกับระดับน้ำ
-ให้ใส่ปุ๋ย AB หรือปุ๋ยสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์ ที่มีค่า EC ประมาณ 2.0 ผสมกับน้ำใส่ลงไปเมื่อปลูกไปได้ประมาณ 3 วัน โดยใช้อัตราส่วนของปุ๋ย 5 ซีซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือตามอัตราส่วนของแต่ละยี่ห้อ
-หมั่นเติมน้ำสารละลายให้พอดีกับบริเวณรากของผักอย่าให้ขาด เพียงเท่านี้ผักก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมารับประทานได้