การปลูกมะลิ

By -

มะลิเป็นต้นไม้ดอกที่อยู่คู่กับชาวไทยมานานมากแล้ว ลักษณะของต้นเป็นพุ่มสูง 1-3 เมตร ใบเป็นใบเดียวมีรูปร่างมนป้อม ปลายใบแหลม ดอกมะลิมีสีขาว จุดเด่นคือกลิ่นที่หอมมาก ทำให้ถูกใช้นำมาร้อยพวงมาลัย และสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย

จากการที่ดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอม ทำให้ดอกมะลิถูกนำมาใช้ในการมอบให้ผู้ที่ควรเคารพอย่างแท้จริง เช่นถวายพระ หรือมอบให้กับแม่

ในประเทศไทยดอกมะลิเป็นตัวแทนดอกไม้ประจำวันแม่ เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์จากใจจริง

ปลูกมะลิ by Ks.mini http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jasmine_buds.JPG

ขั้นตอนการปลูกมะลิ

การปักชำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการขยายพันธุ์ต้นมะลิ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดมีดังนี้

1. นำทรายมาผสมกับขี้เถ้าแกลบในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จากนั้นนำไปใส่ในภาชนะเพาะชำที่เตรียมไว้

2. เตรียมกิ่งมะลิที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ตัดให้มีความยาวประมาณ 4 นิ้ว หรือมีข้ออย่างน้อย 3 ข้อ  การตัดกิ่งให้ตัดชิดข้อ นำใบส่วนล่างออกให้เหลือใบบนสุด 1 คู่ โดยตัดใบให้เหลือครึ่งใบ

3. นำกิ่งมะลิที่เตรียมไว้ ปักชำลงไป โดยเว้นให้ห่างกันแต่ละแถว 2 นิ้ว

4. รดน้ำวันละ 2-3 ครั้ง โดยต้องระวังอย่าให้น้ำขัง

5. ควรฉีดพ่นยากันรา เช่น แคปแทน ลงในกระบะขณะปักชำ

6. หลังจากกิ่งปักชำออกรากแล้วให้ย้ายลงปลูกในถุงขนาด 2×3 นิ้ว โดยใส่ดิน+ขุยมะพร้าว+ปุ๋ยคอก อัตรา 3:1:1 จนต้นมะลิแข็งแรงดีแล้วจึงนำไปปลูก

7. ต้นมะลิชอบดินร่วนซุย ระบายน้ำดี วิธีนำลงปลูก ให้ขุดดินลึก กว้าง และยาว ด้านละ 50 ซม. ใส่ใบไม้ผุ ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก รองไว้ก้นหลุด พร้อมกับ ใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต(0-46-0) 1 กำมือและปุ๋ยสูตร 15-15-15  1  กำมือคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จึงนำเอาต้นมะลิมาปลูก

8. เมื่อต้นมะลิมีอายุมากกว่า 1 ปี ให้ตัดแต่งพุ่มเพื่อให้สวยงาม มีโรคแมลงน้อย และให้ผลผลิตดอกมาก