การปลูกเฟื่องฟ้า

By -

เฟื่องฟ้าเป็นอีกหนึ่งในไม้ดอกที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย ถึงขนาดที่แม้แต่คนที่ไม่ได้สนใจต้นไม้มากนักก็ยังต้องรู้จักต้นเฟื่องฟ้า สำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกไม้ดอกชนิดนี้ไว้ประดับบ้าน วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทราบถึงวิธีการปลูกเฟื่องฟ้า ให้ได้นำไปปฏิบัติกัน

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับต้นเฟื่องฟ้ากันก่อน

วิธีปลูกต้นเฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้ามีต้นกำเนิดจากประเทศบราซิล หลังจากนั้นก็มีการนำไปขยายพันธุ์ปลูกไปทั่วทุกทวีปของโลก สำหรับประเทศไทยนำเข้าพันธุ์ของต้นเฟื่องฟ้าจากประเทศสิงค์โปร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ. 2423

ลักษณะของต้นเฟื่องฟ้า

ดอกเฟื่องฟ้า : ไม่มีกลีบดอก มีเฉพาะกลีบเลี้ยง 5 แฉก ติดอยู่กับใบประดับ

ใบเฟื่องฟ้า : มีหลายแบบขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีทั้งที่เป็นรูปทรงหัวใจ รูปไข่ กลมรี ยาวรี ส่วนสีของใบก็มีทั้งเขียวเข้ม เขียวอ่อน และใบด่าง

ลำต้นเฟื่องฟ้า : เป็นไม่พุ่มรอเลื้อย มีขนาดทั้งพุ่มเล็ก พุ่มใหญ่ ตามลำต้นมีหนาม เนื้อไม้เหนียวและแข็ง

 

การปลูกและขยายพันธุ์ต้นเฟื่องฟ้า

วิธีขยายพันธุ์ต้นเฟื่องฟ้าที่นิยมที่สุด คือ การปักชำ ซึ่งมีขั้นตอนดักตอนดังต่อไปนี้

เริ่มจากการเตรียมวัสดุในการปักชำ ซึ่งประกอบไปด้วย

- ขี้เถ้าแกลบ

- ดินละเอียด

- ภาชนะปักชำ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ เช่น ถุงพลาสติกกขนาด 3×5 นิ้ว เจาะรูสูงจากก้นถุง 1 นิ้ว 2 รู เพื่อระบายน้ำ  , กระถาง , กระบะ เป็นต้น

 

วิธีปักชำเฟื่องฟ้า

ตัดกิ่งของต้นเฟื่องฟ้าที่มีขนาดลำต้นใหญ่ประมาณนิ้วก้อย โดยตัดให้ยาวประมาณ 20 ซม. นำกิ่งที่ตัดออกมาไปจุ่มลงในฮอร์โมนเร่งราก แล้วนำไปปักชำในดินผสมขี้เถ้าแกลบ ในอัตราผสมขี้เถ้าแกลบ 5 ส่วน ต่อ ดิน 1 ส่วน

รดน้ำให้ชุ่ม นำไปใส่ในตู้อบเก็บความชื้น หรือจะใช้พลาสติกใสหุ้มคลุมปิดให้สนิทก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ปักชำจำนวนมาก
นำไปวางไว้บริเวณที่มีแสงรำไร ประมาณ 1 เดือน รากของต้นเฟื่องฟ้าจะงอกออกมาพอสำหรับนำไปปลูก จากนั้นค่อยย้ายลงกระถางหรือลงดิน

 

การปลูกเฟื่องฟ้า

ปลูกลงกระถางหรือลงดินก็ได้ แต่โดยส่วนมากมักจะปลูกลงในกระถางซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

เริ่มจากเตรียมผสมดินในอัตราส่วนดังนี้

กาบมะพร้าวสับ 4 ส่วน
ดิน 2ส่วน
แกลบ  1 ส่วน
ปุ๋ยคอก  1ส่วน
หญ้าคาสับ  2 ส่วน

หมายเหตุ : วัสดุและอัตราส่วนการผสมดิน ขึ้นอยู่กับเทคนิคเฉพาะของเกษตรกรแต่ละท่าน

เมื่อผสมดินได้ในอัตราส่วนที่กล่าวข้างต้น ให้นำกิ่งปักชำที่พร้อมปลูกมาใส่ในกระถางที่เตรียมไว้ด้วยดินที่ผสมไว้แล้ว อย่าเพิ่งนำต้นเฟื่องฟ้าในกระถางวางไว้กลางแดดจัด ควรรอสัก 1 สัปดาห์ก่อน จึงสามารถนำมาวางไว้กลางแดดได้

 

การรดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นเฟื่องฟ้า

อย่าให้น้ำต้นเฟื่องฟ้ามากจนเกินไป เพราะธรรมชาติของต้นเฟื่องฟ้าจะไม่ชอบสภาพดินที่ชื้นแฉะ หากปลูกต้นเฟื่องฟ้าลงในกระถางจะต้องตรวจสอบการระบายน้ำของกระถางด้วย

การรดน้ำให้รดวันละ 1 ครั้ง

การใส่ปุ๋ยต้นเฟื่องฟ้า ให้ใช้ปุ๋ยสูตร โรยรอบโคนต้นประมาณ 1 ช้อนแกงทุก ๆ 15 วัน และค่อย ๆ เพิ่มปริมาณขึ้นตามขนาดของต้นเฟื่องฟ้า