การเตรียมดินปลูกผัก

By -

การเตรียมดินปลูกผักถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่จะส่งผลให้พืชพรรณที่ปลูกเจริญเติบโตออกดอกผลงดงาม หรือต้องตายไปก่อนจะได้ผลผลิต

ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกผัก

การเตรียมดินปลูกผัก

1. พลิกดิน

เริ่มจากการไถพลิกดิน โดยความลึกของดินนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของผักว่ามีระบบรากตื้นลึกมากน้อยเพียงใด แต่โดยทั่วไปจะไถลึกอยู่ระหว่าง 6-8 นิ้ว

การพลิกดินจะช่วยให้ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ซึ่งหากปลูกผักเป็นแปลงใหญ่ เครื่องมือในการไถก็จะมีดังนี้

- กรณีเป็นดินปรับระดับแล้ว ไม่มีตอไม้ รากไม้ ฝังอยู่ใต้ดิน ให้ใช้ ไถหัวหมู

- กรณีเป็นดินเหนียวหรือชั้นดาน ใต้ผิวดินมีรากไม้ ตอไม้ ใช้ ไถจาน

- กรณีดินแห้งแข็งมาก ใช้ไถหัวสิ่ว

หลังจากพลิกดินเสร็จแล้ว ให้ทิ้งดินตากแดดไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จนกระทั่งดินแห้ง  เพื่อกำจัดแมลงศัตรูและเชื้อโรคในดิน

 

2.พรวนดิน

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตากดินไว้กลางแดดจนแห้งแล้ว ก็มีถึงกระบวนการพรวนดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ เหมาะกับการปลูกผัก ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้แก่  ลูกกลิ้งขนาดเบาหรือจอบ

นำปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ เช่้น มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ใส่ลงไปในดิน และคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ตรวจสอบค่า pH ในดิน หากมีความเป็นกรดสูงมากเกินไป ให้ใส่ปูนขาวเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.5-6.8 (ขึ่นอยู่กับผักแต่ละชนิด)

รดน้ำให้ชุ่มเพื่อเตรียมสำหรับปลูกผัก ซึ่งเมื่อมาถึงขั้นนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วสำหรับกระบวนการเตรียมดิน