ปลาที่ไข่ให้ปลาชนิดอื่นดูแล

By -

ปลาบางชนิดที่เป็นปลาพื้นเมืองในแถบทะเลสาบทางันยิกา ในอัฟริกา เช่น ปลามีหนวดคัคคู(cuckoo catfish) มักชอบวางไข่ในกองไข่ของปลาไซคลิด ในระหว่างที่ปลาไซคลิดกำลังผสมพันธุ์และวางไข่ มันก็จะจ้องคอยสวมรอยอยู่ โดยว่ายไปเหนือกองไข่ปลาไซคลิดแล้วกินไข่ปลาไซคลิดบางฟองเสีย จากนั้นก็จะเข้าไปวางไข่และฉีดน้ำเชื้อผสมในกองไข่ของปลาไซคลิด แม่ปลาไซคลิดจะอมไข่ที่ผสมแล้วไว้ในปากและให้การดูแลอย่างดี เพราะมันไม่สามารถจดจำไข่ของปลามีหนวดคัคคูได้ การฟักออกเป็นตัวภายในปากแม่ปลาไซคลิด ลูกปลามีหนวดคัคคูจะฟักออกมาก่อน มีถุงไข่แดงเป็นอาหารสำรอง เมื่อลูกปลาไซคลิดเริ่มฟักเป็นตัวอาหารของลูกปลามีหนวดคัคคูก็หมดพอดี มันก็จะกัดกินไข่แดงของลูกปลาไซคลิดจนหมด และกินตัวอ่อนของลูกปลาไซคลิดต่อไป สาเหตุที่ลูกปลามีหนวดคัคคูไม่กินไข่ของปลาไซคลิดและต้องคอยจนกว่าจะฟักเป็นตัวก่อน เพราะไข่ของปลาไซคลิดมีผิวหนังที่หยาบ ยากต่อการกิน

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มีนวิทยา
เรียบเรียงโดย: สุภาพร สุกสีเหลือง
ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ