กุหลาบเดอะแฟรี่

By -

ชื่อภาษาอังกฤษ The Fairy Rose
ชื่อวงศ์ Rosaceaeกุหลาบเดอะแฟรี่

เดอะแฟรี่ เป็นกุหลาบที่มีมาแต่สมัยดั้งเดิม ประมาณก่อนปีพ.ศ. 2410 สายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย ได้แก่ กุหลาบมอญ และกุหลาบเมือง เป็นต้น ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวมักเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศแบบประเทศไทย และมีความแข็งแรง ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวน หรือปลูกในกระถาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง มีความสูงของลำต้นประมาณ 50-90 ซม.

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันบริเวณกิ่งก้านและปลายยอด ที่ปลายก้านจะออกเป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบเป็นรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเป็นมัน ขอบใบหยักถี่ๆ แบบฟันเลื่อย

ดอกเดอะแฟรี่
ออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง ในแต่ละช่อจะมีดอกดกมาก ดอกมีทั้งที่เป็นสีชมพู ชมพูอ่อน สีเหลือง สีขาว หรือสีแดง ซึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ขนาดดอกที่บานเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

การขยายพันธุ์
ทำได้โดยการ เพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การติดตา หรือปักชำกิ่ง กุหลาบเดอะแฟรี่ มีอัตราการเจริญเติบโตในขนาดปานกลาง ชอบดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี ดินที่เหมาะสมในการปลูกเลี้ยงควรมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 6-7 ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ไม่ชอบสภาพดินที่มีน้ำขังแฉะ

ประโยชน์
นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับในสวนหรือปลูกในกระถาง เนื่องจากมีทรงพุ่มต้นไม่สูงมากนัก ให้ดอกดก กลิ่นหอมและสวยงาม ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงมารบกวน