ง้วนหมู

By -

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Dregea volubilis Stapf
ชื่อพ้อง Wattakaka volubilis Stapf
ชื่อวงศ์ Asclepiadaceae
ชื่ออื่นๆ กระทุงหมาบ้า กระทงหมาบ้า คันชุนสุนัขบ้า(ภาคกลาง) ผักฮ้วนหมู เครือเขาหมู(ภาคเหนือ) ม่วนหูกวาง(เพชรบุรี)ต้นง้วนหมู

ง้วนหมูเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มีเปลือกสีน้ำตาลอ่อน กิ่งจะอ่อนและมีขนสั้นๆ ประปรายที่ใบ หรืออาจจะเป็นใบเกลี้ยงๆ ก็ได้ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ออกเป็นคู่ตรงกันข้าม กว้างประมาณ ๔-๑๐ ซม. ยาวประมาณ ๖-๑๔ ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ โคนใบตัดกลมหรือเว้า มีก้านใบ เนื้อใบจะหนา ด้านล่างของใบมีสีอ่อน ดอกจะออกเป็นช่อที่ซอกใบเป็นจำนวนมาก ดอกย่อยมีสีเขียวอ่อน มีกลีบเลี้ยง ๕ กลีบ กลีบดอกจะติดกันเป็นหลอดตรงปลายแยกเป็น ๕ กลีบ ผลเป็นฝักรูปใบหอกปลายตัดมีสีเหลือง อาจออกเป็นฝักคู่หรือเดี่ยว เมล็ดเป็นรูปรีหรือรูปไข่มีปีกกว้างและเป็นมันเงา

ตามสรรพคุณทางยาโบราณว่า รากง้วนหมูใช้กระทุ้งพิษ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้พิษฝี แก้ปัสสาวะพิการ แก้ดีกำเริบ ซึ่งมีอาการหลับๆ ตื่นๆ เพ้อ ละเมอ และช่วยให้นอนหลับ