จิงจ้อ

By -

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy
ชื่อวงศ์ Convolvulaceaeจิงจ้อ

จิงจ้อเป็นไม้เถาเลื้อย ใบมีลักษณะเป็นใบเดียวรูปขอบขนานแคบ มีขนาดกว้างประมาณ ๑-๓ ซม. ยาวประมาณ ๓.๕-๘ ซม. โคนใบจะมน ตรงปลายใบจะหยักเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ดอกจะออกเป็นดอกเดี่ยวหรืออาจออกเป็นคู่ในบางครั้ง มีใบประดับรูปหอกแคบๆ มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ขนาดไม่เท่ากันอยู่ ๓-๕ กลีบ มีกลีบดอกสีขาว รูปชามโคม มีขน เชื่อมติดกันที่ฐาน ๕ กลีบ มีติ่งแหลมที่ปลายกลีบ เมื่อดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒-๓ ซม. ผลจะเป็นลักษณะผลแห้ง รูปไข่ สีน้ำตาล เมื่อแก่จะแตกออก มีเมล็ด ๒-๔ เมล็ด และมีขนปกคลุมอยู่

สามารถใช้ยอดอ่อนของจิงจ้อมาเป็นอาหารได้ ส่วนสรรพคุณทางยาโบราณมักใช้รากจิงจ้อแก้พิษ แก้ลมบาทจิต แก้เสมหะ ลม และดี ช่วยย่อยอาหาร แก้คลื่นไส้อาเจียน