ชะคราม

By -

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Suaeda maritime Dum.
ชื่อวงศ์ Chenopodiaceae
ชื่ออื่นๆ ช้าคราม ชักคราม ส่าคราม(สมุทรสาคร)ชะคราม

พืชชนิดนี้มักขึ้นอยู่ริมทะเล มักแตกกิ่งก้านที่บริเวณโคนต้น ใบเป็นแบบใบเดี่ยว อวบน้ำ รูปขอบขนาน ดอกจะออกเป็นช่อ มีดอกย่อยสีแดงขนาดเล็ก ผลมีรูปทรงกลม

สรรพคุณทางยา
ชะครามทั้งต้นจะมีรสเค็ม เย็น มักนำมาใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้โรคหนองใน แก้ผมหงอกผมร่วง รักษารากผม ทำให้ผมดกดำ