ชะพลู

By -

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.
ชื่อวงศ์ Piperaceae
ชื่ออื่นๆ นมวา(ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลิง ผักแค ผักปูลิง(พายัพ) ผักอีเลิด(อีสาน)ชะพลู

ชะพลู หรือช้าพลู เป็นพืชขนาดเล็ก มีลำต้นสูงประมาณ ๓๐-๘๐ ซม. มีลักษณะตั้งตรงหรือทอดนอนมีไหลงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้ ใบเป็นแบบใบเดี่ยวเรียงสลับกัน สีเขียวเข้ม มีแผ่นใบตามยอดรูปขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ปลายใบมีลักษณะแหลม มีแผ่นใบรูปหัวใจที่ส่วนล่างของลำต้น กว้างประมาณ ๕-๑๐ ซม. ยาว ๗-๑๕ ซม. ผิวใบเป็นมัน ใบมีเส้นแขนงมองเห็นได้ชัดเจนและมีขนตามเส้นใบด้านหลัง ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและที่ปลายยอด มีดอกย่อยขนาดเล็กอัดเรียงกันอยู่แน่นเป็นช่อดอกรูปทรงกระบอกมีลักษณะตั้งตรง ดอกย่อยจะเป็นแบบแยกเพศ ผลเป็นผลสด สีเขียว มีรูปทรงเกือบกลม ชะพลูมีกลิ่นหอมและรสเผ็ดเล็กน้อย สามารถนำใบมากินเป็นอาหารได้

สรรพคุณทางยา
ใช้รากและผลเป็นยาขับลมในลำไส้ แก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ จัดเป็นยาประจำธาตุน้ำ แก้ปวดเมื่อย และแก้ธาตุพิการ