ช้างงาเดียวพืชสมุนไพรในป่า

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Luvunga scandens (Roxb.) Buch.-Ham. ex Wight & Arn.
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Limonia scandens Roxb. , Luvunga nitida Pierre
ชื่อวงศ์ RUTACEAE
ชื่ออื่นๆ หนามคาใบ, หนามเกียวไก่, หนามคือไก่ช้างงาเดียว

ต้นช้างงาเดียว เป็นไม้รอเลื้อยที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับส้ม พบมีการเจริญเติบโตอยู่ตามบริเวณป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ ส่วนต้นช้างงาเดียวชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Paramignys scandens Craib. เข้าใจว่าเป็นพืชชนิดเดียวกัน แต่น่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กัน ซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่สามารถใช้ทดแทนกันได้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นลำต้นขนาดเล็กที่สามารถเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 25-30 เมตร

ใบ
แผ่นใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบแหลม เมื่อต้นยังเล็กอยู่มักจะออกเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเรียวยาวเป็นรูปขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 12 ซม. แต่เมื่อต้นมีขนาดโตขึ้น จะเป็นใบย่อยที่ออกจากจุดเดียวกัน 3 ใบ มีขนาดความกว้างประมาณ 5 ซม. ยาวประมาณ 10 ซม. ซึ่งแต่ละใบจะมีขนาดเท่าๆ กัน และบริเวณตรงข้ามกับใบจะมีหนามโค้งขนาด 5 ซม. งอกออกมาคล้ายงาช้าง

ดอก
ออกเป็นช่อสีขาวขนาดเล็ก มีกลีบดอกจำนวน 5 กลีบ มีกลีบรองดอกสีเขียว

ผล
มีลักษณะกลมหรือรี ภายในมีเมล็ดอยู่เพียงเมล็ดเดียว

สรรพคุณทางยา
ส่วนที่นำมาใช้-ราก
ใช้เป็นยาแก้กษัย รักษาพิษฝีภายใน แก้ปัสสาวะพิการ แก้ไตพิการ ใช้บำรุงสตรีหลังคลอดบุตร ช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบในมดลูกและลำไส้