ดอกกาซาเนีย

By -

ชื่อสามัญ Treasure Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gazania rigens (L.) Gaertn.
ชื่อวงศ์ ASTERACEAE
ชื่ออื่นๆ พระจันทร์ทรงกลดดอกพระจันทร์ทรงกลด

กาซาเนีย เป็นไม้ดอกที่มีอายุอยู่ได้นานกว่า 1 ปี มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบแอฟริกาใต้ ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปยังประเทศเขตหนาวและร้อนของประเทศออสเตรเลีย และไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100-900 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มแน่น มีความสูงประมาณ 15-30 ซม.

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบยาวรีเป็นรูปขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 1-2 ซม. ยาวประมาณ 15-20 ซม. แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม โคนใบสอบแคบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หรือหยักลึกแบบขนนก ด้านล่างของใบมีสีอ่อนกว่าด้านบน มองเห็นเส้นกลางใบได้อย่างชัดเจน

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ก้านดอกยาวประมาณ 10-25 ซม. กลีบดอกชั้นนอกมีลักษณะเป็นรูปรีเรียงซ้อนกันสองชั้น โคนกลีบมนหรือแหลม บิดงอเล็กน้อย ส่วนกลีบดอกวงในมีลักษณะเป็นรูปหลอดสีเหลืองรวมกันอยู่เป็นกระจุกแน่น ดอกกาซาเนียมีอยู่มากมายหลายสี เช่น สีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีแดง สีน้ำตาล สีขาว สีครีม หรือมีหลายสีในดอกเดียวกัน มีกลีบรองดอกสีเขียว ปลายกลีบแหลมแยกออกเป็นแฉก ดอกจะบานเมื่อโดนแสงแดดจัดๆ และเมื่อได้รับแสงน้อยลงก็จะเริ่มหุบ ดอกที่บานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 นิ้ว

ผลดอกกาซาเนีย
ภายในผลจะมีเมล็ดสีดำขนาดใหญ่จำนวนมาก และมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมอยู่ทั่วเมล็ด

การขยายพันธุ์
ทำได้โดยวิธีการเพาะเมล็ด แยกกอ หรือปักชำกิ่ง แต่วิธีที่นิยมทำกันคือ การเพาะเมล็ด โดยหว่านลงในกระบะเพาะแล้วกลบปิดเมล็ดแค่บางๆ เมื่อเพาะไปได้ประมาณ 5-9 วัน เมล็ดก็จะเริ่มงอกขึ้นมา และทำการย้ายไปปลูกได้เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 20-25 วัน

กาซาเนีย เป็นไม้ดอกที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ไม่ค่อยมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน ต้องการน้ำในปริมาณน้อยไปจนถึงปานกลาง ชอบดินร่วนที่ระบายน้ำและอากาศได้ดี อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูกอยู่ที่ประมาณ 10-38 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนนับตั้งแต่เพาะเมล็ด ต้นกาซาเนียก็จะเริ่มมีดอกให้เห็น หากมีสภาพอากาศหนาวเย็นจะยิ่งทำให้สีของดอกเข้มและมีขนาดดอกที่ใหญ่ขึ้นด้วย

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในแปลงกลางแจ้ง หรือปลูกในกระถาง เนื่องจากดอกมีสีสันสวยงาม และมีหลากหลายสี ดูสวยงามแปลกตา และบานทนอยู่ได้นาน