ดอกกุมาริกา

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Parameria laevigata ( Juss.) Moldenke
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่นๆ เครือเขามวก, เครือซูด, ส้มเย็น, สร้อยสุมาลี, ช่อมาลีดอกกุมาริกา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
กุมาริกา เป็นพันธุ์ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับโมกและยี่โถ มีถิ่นกำเนิดอยู่ทั่วไปในแถบทวีปเอเชีย ลำต้นมีลักษณะเป็นเถากลมๆ แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มโปร่ง เถาเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 3 เมตร ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับตรงข้ามกัน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบค่อนข้างหนา มีสีเขียวเข้มเป็นมัน มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม. ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ในแต่ละช่อประกอบไปด้วยดอกย่อยสีขาวจำนวนมากมาย มีกลีบดอกเรียงซ้อนกัน 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกให้เห็นในช่วงประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม ดอกย่อยที่บานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ผลมีลักษณะเป็นฝัก และคอดเป็นระยะๆ ตามจำนวนเมล็ด เมื่อฝักแก่สามารถแตกออกได้ ภายในฝักมีเมล็ดขนาดเล็กอยู่ประมาณ 4-10 เมล็ด ที่ปลายเมล็ดมีขนสีขาวสามารถปลิวไปตามลมได้

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด หรือแยกกอเล็กที่มีรากไปปลูก กุมาริกา เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุสูง สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน ต้นกุมาริกาจะสามารถแตกยอดใหม่และออกดอกเป็นจำนวนมากมาย หากหมั่นให้การดูแลเอาใจใส่และตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอ

สรรพคุณทางยา
เปลือกลำต้น-ใช้เป็นยาแก้ไข้

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ เนื่องจากมีดอกเป็นช่อสีขาวสวยงาม และยังส่งกลิ่นหอมไปทั่ว