ดอกฉัตรลีลา

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ POLYALTHIA MODESTA (PIERRE) FINET-GAGNEP
ชื่ออื่นๆ นมแมวน้อยดอกฉัตรลีลา

ฉัตรลีลา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณป่าดิบชื้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 100-500 เมตร สามารถพบเห็นได้เกือบทั่วทุกภาคในประเทศไทย พบมากในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมของผู้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้ยืนต้นเนื้อเหนียวทนทาน มีความสูงของลำต้นประมาณ 3-5 เมตร แตกกิ่งก้านหนาแน่นเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมดำ

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกันตามกิ่งก้านที่ปลายยอด ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานค่อนข้างกว้าง แผ่นใบหนา เหนียว มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนและปลายใบแหลม

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ มีกลีบดอกรูปไข่สีเขียวอมเหลืองเรียงซ้อนกันอยู่ 2 ชั้น โดยกลีบชั้นในจะยาวกว่ากลีบชั้นนอกเล็กน้อย มีเกสรรวมกันอยู่เป็นกระจุกที่บริเวณกลางดอก เมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกประมาณ 1 ซม. ดอกมีรูปร่างสวยงามแปลกตาและมีกลิ่นหอมมาก เริ่มติดดอกในช่วงประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

ผล
ออกเป็นช่อกลุ่ม ที่ประกอบด้วยผลย่อยประมาณ 15-20 ผล ลักษณะผลเป็นรูปทรงรี ผิวผลเรียบมีสีเขียวสด เมื่อสุกจะกลายเป็นสีแดง โดยจะเริ่มติดผลหลังจากที่ดอกร่วงโรยไปแล้ว

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด

ประโยชน์
ฉัตรลีลา มีดอกสวยงามแปลกตา ให้กลิ่นหอมแรง มีทรงพุ่มคล้ายฉัตรสวยงาม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับไว้ตามอาคารบ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม