ดอกนิมมานรดี

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eria amica Rchb.f
ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE
ชื่อวงศ์ย่อย Epidendroideae
ชื่ออื่นๆ เอื้องผีพราย, เอื้องนิ่มดอกนิมมานรดี

นิมมานรดี เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน จีน พม่า ลาว เวียดนาม สำหรับในประเทศไทยพบได้ตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อของดอกกล้วยไม้ชนิดนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ในครั้งที่ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรพรรณไม้บริเวณโคกนกกระบา ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นลำลูกกล้วยอวบ นิ่ม เป็นทรงกระบอกค่อนข้างแบน ขึ้นชิดกันเป็นกระจุก ส่วนโคนและปลายลำสอบแคบ ผิวลำเป็นร่องตื้นๆ ไปตามความยาว มีรอยย่นเล็กน้อย มีความกว้างของลำประมาณ 1.2-2 ซม. ยาวประมาณ 5-10 ซม.

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ออกจากปลายยอด ในแต่ละลำลูกกล้วยจะมีใบประมาณ 1-2 ใบ แผ่นใบอ่อนบาง มีความกว้างประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ 8-14 ซม. เมื่อต้นแก่ใบจะหลุดร่วงไป

ดอก
ออกเป็นช่อจากข้อใกล้ปลายยอด ช่อดอกยาวประมาณ 8-15 ซม. และมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมอยู่ทั่ว ในแต่ละช่อจะประกอบด้วยดอกย่อยขนาด 1-1.5 ซม. ประมาณ 5-10 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีขาว หรือสีเหลือง มีขีดสีม่วงแดงตามความยาวของกลีบ บางชนิดมีเฉพาะที่กลีบปากเพียงเล็กน้อย กลีบปากมีสีขาว ปลายกลีบปากเป็นสีเหลืองเข้ม ที่หูกลีบแต้มด้วยสีแดงเข้ม ดอกมีกลิ่นฉุน เริ่มให้ดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน หลังจากดอกบานเต็มที่แล้วก็จะร่วงโรยไปภายใน 1-2 วัน

ประโยชน์
มีดอกที่สวยงามแปลกตา จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับไว้ตามอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ