ดอกนีออน

By -

ชื่อสามัญ Ash Plant, Barometer Brush, Purple Sage, Texas Ranger
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucopyllum frutescens (Bert.) Johnson
ชื่อวงศ์ Scrophulariaceaeดอกนีออน

นีออน เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับมณเฑียรทอง มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางแถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณกลางแจ้ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ผิวขรุขระ แตกกิ่งก้านสาขาชูยอดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากจนเป็นทรงพุ่มแน่น ขนาดความกว้างของทรงพุ่มมีประมาณ 1-2 เมตร มีความสูงของลำต้นประมาณ 1-4 เมตร

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวๆ เรียงสลับกันที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลับ มีความกว้างของใบประมาณ 1-1.5 ซม. ยาวประมาณ 2-2.5 ซม. โคนใบสอบแคบลงมา ปลายใบมน ขอบใบเรียบห่อตัวเป็นคลื่นเล็กน้อย มีขนสีขาวอ่อนนุ่มปกคลุมอยู่ทั่ว ทำให้ดูคล้ายสีเทา

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกมีสีชมพูเข้มอมม่วง หรือชมพูสด โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงอ่อน ส่วนปลายแยกออกเป็น 5 แฉก ปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่มขนาดเล็ก มักให้ดอกพร้อมกันทั้งต้นตลอดปี ดอกที่บานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 1-2 ซม.

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการปักชำจากลำต้น กิ่ง ยอด หรือการตอนกิ่ง ต้นนีอออน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดจัดแบบเต็มวัน หากปลูกในที่ร่มจะทำให้มีดอกน้อยและใบมีสีเขียวเข้ม แต่ถ้าปลูกกลางแจ้งจะให้ดอกได้ดก ส่วนใบจะมีสีเขียวอมเทา หากมีการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มอยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้กิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่มีความแข็งแรงกว่าเดิม และติดดอกมากกว่ากิ่งเก่า ก่อนปลูกควรผสมปุ๋ยคอกเข้ากับดินปลูกเสียก่อน หลังการปลูกให้รดน้ำพอชุ่มอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรให้มีน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้น เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรครากเน่าได้ ใส่ปุ๋ยพรวนดินบำรุงต้นให้เจริญเติบโตตามความเหมาะสม

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงาม