ดอกบลูฮาวายไม้จัดสวนที่ได้รับความนิยม

By -

ชื่อสามัญ Blue Hawaii, Brazilian Snapdraon
ชื่อวิทยาศาสตร์ Otacantus caeruleus Lindl.
ชื่อวงศ์ SCROPHULAIACEAEดอกบลูฮาวาย

บลูฮาวาย เป็นพรรณไม้ดอกทรงพุ่มที่อยู่ในวงศ์ของมณเฑียรทอง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล เป็นพืชที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีดอกกลิ่นหอมสวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งตามบ้านเรือนหรือใช้ปลูกตกแต่งสวน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้ประมาณ 4-5 ปี มีลักษณะเปลือกลำต้นเป็นสีม่วงอมแดง แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มโปร่ง มีความสูงของลำต้นเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30-90 ซม.

ใบ
มีลักษณะเป็นรูปทรงรีแกมใบหอกขนาดเล็ก คล้ายกับใบโหระพา แผ่นใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันค่อนข้างอวบน้ำ ขอบใบเป็นหยักมนถี่ๆ ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือสอบแคบ มีขนาดความยาวของใบประมาณ 5-8 ซม. ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันเป็นคู่ตามกิ่งบริเวณปลายยอด

ดอกบลูฮาวาย
ออกเป็นช่อกระจะรวมกันเป็นกลุ่มที่ปลายยอด ดอกมีสีม่วงอมน้ำเงิน กลางกลีบดอกเป็นสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายกลีบแยกออกจากกันเป็น 2 แฉก ดอกมีกลิ่นหอม เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซม. และสามารถติดทนอยู่กับต้นได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนจะร่วงโรยไป และจะทยอยออกดอกคราวละมากๆ ได้ตลอดทั้งปี

การขยายพันธุ์
ทำได้โดยการเพาะเมล็ด และการปักชำ

การปลูก
บลูฮาวาย เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเลี้ยงได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบที่โล่งแจ้งมีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มากนัก การปลูกรวมกันในแปลงหลายๆ ต้นจะดูสวยงามมากเมื่อถึงฤดูให้ดอก การตัดแต่งทรงพุ่มไม่ควรให้ต่ำกว่า 50-60 ซม. และถ้ามีการตัดแต่งทรงพุ่มบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดยอดใหม่ขึ้นมามากและส่งผลให้มีดอกน้อยลงไปด้วย หรือจะปลูกไว้ในกระถางก็สามารถทำได้

ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือน หรือปลูกตกแต่งสวนในสถานที่ต่างๆ นับได้ว่าเป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมมากอีกชนิดหนึ่ง หรืออาจปลูกเป็นพืชคลุมดินก็ได้