ยมหินดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่

By -

ชื่อสามัญ Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chukrasia velutina Roem.
วงศ์ MELIACEAE
ชื่ออื่น โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ช้ากะเดา (ใต้), ยมขาว (เหนือ), ยมหิน มะเฟืองต้น สะเดาช้าง สะเดาหิน (กลาง), ริ้งบ้าง รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี)ยมหินดอกไม้เมืองแพร่

ยมหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถพบเห็นเติบโตอยู่ในป่าเบญจพรรณทั่วไปที่มีความแห้งแล้งและชื้น มีความสูงของลำต้นประมาณ 15-25 เมตร ลักษณะทรงพุ่มเป็นรูปกรวย เปลือกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลไปจนถึงสีน้ำตาลดำ เปลือกด้านในมีสีน้ำตาลอมชมพู หรือสีแดงเมื่อต้นยมหินมีอายุมากขึ้น เนื้อไม้ภายในมีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีน้ำตาลแดง

ใบ
ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน หรือรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ออกเรียงสลับกัน มีความยาวประมาณ 30-50 ซม. ผิวใบเรียบ ด้านล่างของใบมีขนนุ่มๆ ปกคลุมอยู่

ดอก
ยมหินมักออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง ดอกมีสีเขียวอมเหลืองขนาดเล็ก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ดอกยมหินก็จะเริ่มบาน

ผล
ผลยมหินมีลักษณะเป็นรูปไข่ เป็นผลแห้งเปลือกแข็งสีน้ำตาล มีความยาวประมาณ 2.5-5 ซม. ภายในผลมีเมล็ดลักษณะกลมรี แข็ง สีน้ำตาลอมม่วงอยู่อย่างมากมาย

การขยายพันธุ์
สามารถทำได้โดยการเพาะเมล็ด

ยมหินสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นในขนาดปานกลาง

ประโยชน์ที่นำมาใช้
เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำไปแปรรูปเป็นเครื่องเรือน หรือใช้ก่อสร้างบ้านเรือนก็ได้