ดอกหทัยหยาดทิพย์

By -

ชื่อสามัญ Bleeding Heart, Dutchman’s Trousers, Traenendes Hers, Dicentra Spectabilis
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lamprocapnos spectabilis
ชื่อวงศ์ Fumariaceae
ชื่ออื่นๆ ดอกหัวใจหลั่งเลือด, ดอกไม้เจ้าน้ำตา

หทัยหยาดทิพย์ เป็นไม้ดอกยืนต้นขนาดกลาง จัดเป็นพืชในวงศ์เดียวกันกับต้นป๊อปปี้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเยอรมัน และมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในไซบีเรีย ญี่ปุ่น เกาหลี และทางตอนเหนือของประเทศจีน เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา จึงถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดอกหทัยหยาดทิพย์
ลำต้น
เป็นไม้ยืนต้นที่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มต่ำ มีความสูงประมาณ 1 เมตร มักเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่ร่ม เปลือกลำต้นมีสีเขียวอมน้ำตาล เนื้อไม้อ่อน

ใบ
ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ในแต่ละช่อประกอบไปด้วย 3 ใบย่อย ลักษณะใบย่อยเป็นหยักเว้าลึกแยกกันเป็นสามส่วน แผ่นใบมีสีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก

ดอก
มีลักษณะเป็นรูปหัวใจ มีทั้งชนิดที่เป็นสีชมพู สีแดง หรือสีขาว ปลายกลีบด้านล่างมีลักษณะคล้ายหยดน้ำ เมื่อบานออกมาจะมองเห็นเป็นกลีบสีขาว ดอกจะเริ่มบานในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม หรือในช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงต้นฤดูร้อน

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยการใช้เมล็ด หรือการแยกเหง้าไปปลูก เหง้าที่ใช้ปลูกควรมีตาติดอยู่ด้วยประมาณ 2-4 ตา ซึ่งได้จากต้นแม่ที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปและมีความสมบูรณ์ดี เป็นพืชที่ปลูกและเลี้ยงดูได้ง่าย

ข้อควรระวัง
หากสัมผัสดอกไม้ชนิดนี้ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ เนื่องจากมีความเป็นพิษอยู่ด้วย