ดอกหอมเจ็ดชั้น

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna wallichii (Hook.f.) Ridl.
ชื่อวงศ์ Rubiaceae
ชื่ออื่นๆ จันทนาใบเล็กดอกหอมเจ็ดชั้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
หอมเจ็ดชั้น เป็นไม้ยืนต้นที่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกลม มีความสูงของลำต้นประมาณ 2-3 เมตร มีเปลือกลำต้นสีดำ กิ่งเปราะหักได้ง่าย

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปทรงรี แผ่นใบเรียบ หนา เหนียว มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนและปลายใบแหลม มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ 6-10 ซม.

ดอก
ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง ในแต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยสีขาวนวลหรือสีขาวปนเหลืองขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ดอกจะกลายเป็นสีเหลืองเมื่อบานเต็มที่แล้ว ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 1 ซม. ลักษณะดอกย่อยจะคล้ายกับดอกเข็ม มีกลีบดอกจำนวน 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เริ่มให้ดอกในช่วงประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ดอกจะบานพร้อมกันทั้งช่อและบานทนอยู่ได้นานประมาณ 2-3 วัน จึงร่วงโรยไป

การขยายพันธุ์
ทำได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนและดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบสภาพอากาศที่ชื้นและเย็น ควรปลูกให้ห่างจากต้นไม้อื่นประมาณ 2 เมตรขึ้นไป ถึงแม้พืชชนิดนี้จะเป็นไม้โตช้า แต่ถ้าหมั่นรดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่ง และดูแลรักษาตามความเหมาะสม ก็จะทำให้สามารถทยอยให้ดอกได้ดกตลอดทั้งปี

ประโยชน์
หอมเจ็ดชั้น เป็นไม้ประดับดอกหอมที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบริเวณอาคารบ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ หรือจะปลูกเลี้ยงไว้ในกระถางก็ได้