ดอกเทียนนกแก้ว

By -

ชื่อสามัญ Parrot Flower, parrot balsam

ชื่อวิทยาศาสตร์ Impatiens psittacina Hk. f.
ชื่อวงศ์ BALSAMINACEAEดอกเทียนนกแก้ว

เทียนนกแก้ว เป็นพรรณไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นเทียน มีถิ่นกำเนิดและเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย พม่า และอินเดีย สำหรับในประเทศไทยพบเห็นได้ในพื้นที่บริเวณภูเขาสูงทางภาคเหนือ ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500-1,800 เมตร และมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะอวบน้ำ กลวง เป็นข้อปล้อง เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีความสูงของลำต้นประมาณ 0.5-1.5 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ลำต้นและกิ่งแก่เป็นสีเขียว ส่วนกิ่งอ่อนเป็นสีม่วงอมแดง

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกันที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย แผ่นใบมีสีเขียวเข้ม เป็นคลื่นตามรอยเส้นแขนงใบ มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-4 ซม. ยาวประมาณ 4-6 ซม.

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ บริเวณซอกใบที่ปลายยอด ก้านดอกยาว กลีบดอกมีทั้งส่วนที่เป็นสีม่วง สีแดงเลือดนก สีชมพู และสีขาว กลีบรองดอกมีลักษณะเป็นรูปถ้วย เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีความกว้างของดอกประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ 5-6 ซม. หากมองดูจากด้านข้างจะคล้ายนกแก้วกำลังบิน ดูสวยงามแปลกตามาก มักให้ดอกในช่วงประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

ผล
มีลักษณะเป็นฝักยาวรูปกระสวย ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก

จัดเป็นดอกไม้ป่าหายาก สวยงาม และใกล้สูญพันธุ์ที่ควรอนุรักษ์ไว้อีกชนิดหนึ่ง