โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

By -

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrodium formosum
ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE
ชื่ออื่นๆ เอื้องเงินหลวง, หวายเงินหลวงดอกโกมาซุม

โกมาซุม เป็นพืชในสกุลหวายชนิดอิงอาศัย เป็นกล้วยไม้ป่าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ พม่า ไทย เวียดนาม และต่อมาก็ได้มีการแพร่กระจายปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันทั่วไป

จังหวัดระนองได้ใช้ดอกโกมาซุมเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ซึ่งที่มาของชื่อดอกไม้ชนิดนี้มาจากชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มาทำงานกับบริษัทเหมืองแร่ในจังหวัดระนอง ได้พบดอกโกมาซุมในป่าแล้วตัดมาประดับไว้ที่บริเวณบ้าน โดยเรียกดอกไม้นี้ว่า “formosum” คนไทยในท้องถิ่นนั้นจึงเรียกเพี้ยนต่อๆ กันมาเป็น “โกมาซุม” อย่างที่เรียกกันอยู่ทุกวันนี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วยกลม อวบ ตั้งตรง มีความยาวประมาณ 30-50 ซม. ใบมีลักษณะยาวรีเป็นรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 2.5-3 ซม. ยาวประมาณ 10-15 ซม. บริเวณปลายใบจะแยกออกเป็น 2 แฉกไม่เท่ากัน จะมีขนสีดำปกคลุมอยู่ที่บริเวณกาบใบ มักออกดอกเป็นช่อสั้นๆ ที่ปลายยอด กลีบดอกมีสีขาว มีปากดอกสีเหลืองหรือสีส้ม โคนปากมีลักษณะสอบแคบ ส่วนปลายปากจะเว้า ตั้งแต่โคนปากมาจนถึงกลางปากจะมีสันนูนๆ 2 เส้น ดอกโต มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เมื่อบานเต็มที่วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกได้ประมาณ 10 ซม. และในช่อหนึ่งๆ จะมีดอกประมาณ 2-5 ดอก ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมดอกก็เริ่มบานออกมา

การขยายพันธุ์
สามารถขยายพันธุ์โกมาซุมได้ด้วยการแยกลำ โกมาซุมเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศ ชอบสภาพอากาศที่มีความชื้น ในประเทศไทยมักพบเห็นได้บริเวณป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และทางภาคใต้

การใช้ประโยชน์
ด้วยลักษณะของดอกที่มีสีขาวขนาดใหญ่ มีปากสีส้มหรือสีเหลืองเห็นได้เด่นชัด แลดูสวยงาม แถมยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆ จึงมักนิยมปลูกเลี้ยงกันไว้เป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ