ดอกแววตาลักษณะทางพฤกษศาสตร์

By -

ชื่อสามัญ Black-eyed Susan vine
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia alata Boj. ex Sims.
ชื่อวงศ์ THUNBERGIACEAEดอกแววตา

แววตา เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่จัดอยู่ในวงศ์ของมณเฑียรทอง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเขตร้อนของทวีปอาฟริกา มักเติบโตอยู่ตามที่รกร้าง หรือชายป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 500-1,000 เมตร สำหรับประเทศไทยพบได้มากในทางภาคเหนือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อย แตกกิ่งก้านเป็นสีเขียว ลำต้นสามารถทอดเลื้อยยาวไปได้ประมาณถึง 4 เมตร

ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวที่ปลายยอด เรียงสลับตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ โคนใบเว้าลึก ปลายใบแหลม แผ่นใบค่อนข้างบางมีสีเขียว ขอบใบและแผ่นใบหยักเป็นคลื่น มีปีกบางๆ แผ่ออกจากก้านใบทั้งสองข้างจนเกือบถึงโคนก้าน มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-6 ซม. ยาวประมาณ 3-8 ซม. เมื่อใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงดูสวยงาม

ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อสั้นๆ บริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง สีเหลืองอมส้ม หรือสีส้มอมแดง มีกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบเป็นติ่งแหลมสั้น กลางดอกมีสีม่วงเข้มจนถึงเกือบดำ เมื่อดอกบานเต็มที่จะแผ่ออกได้กว้างประมาณ 2-4 ซม. ดอกจะเริ่มบานในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม-มกราคม และทยอยให้ดอกได้ตลอดทั้งปี

ผล
มีลักษณะเป็นกระเปาะกลม ปลายผลแหลมมีจงอยแข็งแหลมๆ ติดอยู่ ผลแยกออกเป็นพูได้ประมาณ 4 พู ภายในผลมีเมล็ดอยู่ 2-4 เมล็ด

การขยายพันธุ์
ทำได้โดยการเพาะเมล็ด หรือการปักชำกิ่ง แววตาเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในร่วนปนทรายที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ ต้องการน้ำและความชื้นในระดับปานกลาง ชอบแสงแดดแบบรำไร จะปลูกเลี้ยงไว้ในกระถาง หรือปลูกลงดินก็ได้

ประโยชน์
เนื่องจากดอกมีสีสันสวยงามแปลกตา จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับไว้ตามบริเวณบ้าน แนวรั้ว และตามอาคารต่างๆ