ดอกไม้ประจำชาติของคอสตาริกา

By -

คอสตาริกา (Costa Rica) เป็นประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง อยู่ติดกับประเทศนิการากัว มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคอสตาริกา พรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศนิการากัว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศปานามา ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนทางทิศตะวันออกติดกับทะเลแคริบเบียน พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 51,100 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงของประเทศชื่อว่า ซานโฮเซ (San José) จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 4,579,000 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ภาษาสเปน และสกุลเงินที่ใช้คือ โกลอน (Colon)

คอสตาริกามีการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขของประเทศ และเป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วย มีการดำรงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว เป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี รวมถึงเปนผูแตงตั้งคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าระดับสูงของภาครัฐและธนาคารกลางด้วยGuarianthe skinneri

คอสตาริกาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ อาลาฮูเอลา การ์ตาโก กวานากัสเต เอเรเดีย ลีมอน ปุนตาเรนัส และซานโฮเซ

คอสตาริกาให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันประเทศ และการต่อต้านการค้ายาเสพติด พื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่าสงวน ทำให้มีพืชและพันธุ์ไม้ต่างๆ อุดมสมบูรณ์ มีการห้ามล่าสัตว์ เป็นประเทศที่มีความเขียวชอุ่ม และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก

ลักษณะภูมิอากาศของคอสตาริกา ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มจะมีอากาศแบบร้อนชื้นและอบอุ่น ในเดือนธันวาคม-พฤษภาคม บริเวณหุบเขาและที่ราบสูงมักมีความแห้งแล้ง ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดจะอยู่ในเดือนมิถุนายน ซึ่งมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 24-29 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ส่วนช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุดจะมีอุณหภูมิประมาณ 21-27 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเดือนธันวาคม-มกราคม

ดอกไม้ประจำชาติของคอสตาริกาคือ ดอกกล้วยไม้(Guarianthe skinneri)

แม้ว่าคอสตาริกาจะมีพื้นที่แคบๆ แต่ก็เป็นประเทศที่มีกล้วยไม้หนาแน่นที่สุดในโลก กล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 1,400 ชนิด ล้วนมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศนี้ทั้งนั้น และอาจมีอีกหลายชนิดที่ยังไม่ถูกค้นพบก็เป็นได้ คอสตาริกามีความชื้นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันหลายระดับ เนื่องจากอิทธิพลของอากาศที่อบอุ่นจากทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก มีทั้งป่าดิบเขาที่มีเมฆปกคลุม จึงทำให้กล้วยไม้หลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี ส่วนกล้วยไม้ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็ได้พยายามอนุรักษ์เอาไว้ การเลี้ยงดูกล้วยไม้ทำได้ไม่ยาก ปัจจุบันจึงนิยมปลูกเลี้ยงกันไว้เป็นงานอดิเรก