ดอกไม้ประจำชาติของฮอนดูรัส

By -

ฮอนดูรัส (Honduras) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในลาตินอเมริกา มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฮอนดูรัส(Republic of Honduras) ประเทศนี้เดิมทีถูกเรียกว่า สแปนิช ฮอนดูรัส ประเทศฮอนดูรัสมีพื้นที่ประมาณ 112,492 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทางทิศเหนือทิศเหนือติดดับทะเลแคริบเบียนและอ่าวฮอนดูรัส ทางทิศใต้ติดกับอ่าวฟอนเซกาและเป็นทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีแม่น้ำโคโคกั้นแบ่งเขตกับประเทศนิการากัวไว้ ทางทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศกัวเตมาลา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเอลซัลวาดอร์ มีเมืองหลวงชื่อ เตกูซิกัลปา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 7,466,000 คน ส่วนใหญ่ชาวฮอนดูรัสจะนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และมีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ภาษาที่ใช้กันอย่างเป็นทางการในฮอนดูรัสคือ ภาษาสเปน เพราะนับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา สเปนได้เข้ามามีอิทธิพลทั้งทางด้านภาษาและขนบธรรมเนียมต่างๆ มากมาย แหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญและโด่งดังของฮอนดูรัสคือ มายา

ฮอนดูรัสมีการปกครองในระบบสาธารณรัฐ แบบประชาธิปไตย หลังจากมีการประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อวันที่ 15 กันยายน ปีค.ศ. 1821 โดยมีประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเป็นประมุขของประเทศ และเป็นหัวหน้ารัฐบาล สามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งได้วาระละไม่เกิน 4 ปี มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 เขต สกุลเงินที่ใช้ในประเทศคือ Lempira (HNL)

ฮอนดูรัสมีชื่อเสียงทางด้านการส่งออกแร่ กาแฟ ผลไม้เมืองร้อน อ้อย และการส่งออกเสื้อผ้าไปยังตลาดนานาชาติ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ การทำไม้แปรรูป ทองคำ เงิน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก ถ่านหิน และการทำประมง เป็นต้น ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง ชายฝั่ง ที่ราบลุ่ม อ่าว และหมู่เกาะต่างๆ ส่วนลักษณะของภูมิอากาศในเขตภูเขาสูงจะเป็นแบบร้อนมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ อุณหภูมิทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศค่อนข้างร้อน ประมาณเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ก็จะเข้าสู่ฤดูฝน

ดอกไม้ประจำชาติของฮอนดูรัสคือ กล้วยไม้พันธุ์ RhyncholaeliaRhyncholaelia digbyana

กล้วยไม้สายพันธุ์ Rhyncholaelia เดิมถูกจัดอยู่ในสกุล Brassavola กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นพันธุ์แท้จากอเมริกาใต้ และมีอยู่แค่ 2 ชนิดที่อยู่ในสกุลนี้คือ digbyana และ glauca

ลักษณะใบของกล้วยไม้ชนิดนี้จะแข็ง และมีผงสีขาวคล้ายแป้งปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณผิวใบ
กล้วยไม้ชนิด Rhync. digbyana จะมีสีเขียวครีมอมแดง บริเวณปากจะเป็นเส้นฝอยๆ ในแต่ละช่อจะให้ดอกประมาณ 1-2 ดอก ความกว้างของดอกอยู่ที่ 4-5 นิ้ว ความยาวของลำต้นตลอดไปถึงใบมีประมาณ 10 นิ้ว ด้านหลังใบเป็นสีแดงเลือดหมู มักออกดอกให้เห็นในช่วงหน้าร้อน แคทลียาลูกผสมที่ให้ดอกสีเขียวส่วนใหญ่แล้วจะมีการพัฒนาสายพันธุ์มากจากกล้วยไม้พันธุ์นี้

สำหรับ กล้วยไม้ชนิด Rhync. glauca มักจะให้ดอกยาก แต่บางต้นก็อาจออกดอกให้เห็นได้ง่ายๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละต้น ความยาวของลำต้นไปจนถึงใบมีประมาณ 4-5 นิ้ว ใน 1 ก้านช่อมักออกเป็นดอกเดี่ยวๆ มีขนาดของดอกประมาณ 3-4 นิ้ว มีทั้งที่เป็นสีขาวครีม หรือสีเขียวครีมอมแดง มักออกดอกให้เห็นในช่วงหน้าร้อน

กล้วยไม้ทั้งสองชนิดนี้มักปลูกเจริญได้ดีในที่แบบแห้งๆ เครื่องปลูกที่ใช้ไม่ควรให้อุ้มน้ำมากนัก เพราะหากมีความชื้นแฉะมากก็จะทำให้เน่าเสียหายได้ โดยทั่วไปมักนิยมปลูกให้ติดอยู่กับขอนไม้