ดอกไม้ประจำชาติของลิทัวเนีย

By -

ลิทัวเนีย (Lithuania) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Republic of Lithuania) มีเมืองหลวงชื่อ วิลนีอุส พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 65,200 ตารางกิโลเมตร โดยอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศลัตเวีย ทางทิศใต้และทิศตะวันออกติดกับเบลารุส ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับรัสเซียและโปแลนด์ ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้มีอยู่ประมาณ 3,596,617 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ มีภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ภาษาลิทัวเนีย ใช้สกุลเงินที่เป็น ยูโร(EUR)

ลิทัวเนียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบที่มีรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีที่ได้มาจากการเลือกตั้งและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขของประเทศ สามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งได้วาระละไม่เกิน 5 ปี และมีนายกรัฐมนตรีที่ได้มาจากการแต่งตั้งของประธานสภา

ประเทศลิทัวเนียได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 เทศมณฑล ได้แก่

1. อะลีตุส (Alytus) 2. คาอูนัส (Kaunas) 3. ไคลเพดา (Klaipėda) 4. มารียัมโปเล (Marijampolė) 5. ปาเนเวจิส (Panevėžys) 6. ชาอูเล (Šiauliai) 7. ตาอูราเก (Tauragė)
8. เตลเช (Telšiai) 9. อูเตนา (Utena) 10. วิลนีอุส (Vilnius)
Rue flowers

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของลิทัวเนียจะมีสภาพเป็นป่าสนและเนินทราย เป็นประเทศที่มีอากาศแบบชายทะเลและแบบทวีปยุโรป จึงมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบ่อย ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวมีฝนตกลงมาปานกลาง อุณหภูมิตลอดทั้งปีมีความหนาวเย็นประมาณ 5.2 องศาเซลเซียส ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์มักจะมีอุณหภูมิต่ำสุดถึง-5.2 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 16.4 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคม

ลิทัวเนียมีดอกไม้ประจำชาติคือ Rue

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ruta graveolens Linn.
ชื่อสามัญ Rue
ชื่ออื่น อีหรุด

อีหรุด เป็นพืชที่มีรสขม ใช้ปรุงกลิ่น เป็นเวลานานมาแล้วที่ฝรั่งได้ใช้อีหรุดเป็นยาแผนโบราณ ใช้แก้โรคชัก โรคจิต และใช้ล้างตาได้ด้วย หากต้องการใส่ในอาหารเพื่อชูรสก็ให้ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย เช่น ใส่ในเครื่องดื่ม เนยแข็ง หรือสลัด ส่วนในเรื่องของความเชื่อ ชาวฝรั่งมักใช้กิ่งของอีหรุดมาประพรมน้ำมนต์เพื่อขับไล่และป้องกันพวกผี และปีศาจด้วย