ดอกไม้ประจำชาติของแอฟริกาใต้

By -

แอฟริกาใต้ ไม่ใช่ ภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ที่ประกอบไปด้วยหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศแอฟริกาใต้ด้วย แอฟริกาใต้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Republic of South Africa) มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับนามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับโมซัมบิก และสวาซิแลนด์ ส่วนทางทิศตะวันออกติดมหาสมุทรอินเดีย แอฟริกาใต้เป็นประเทศอิสระที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 1,221,037 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ กรุงพริทอเรีย (Pretoria) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการบิน และอุตสาหกรรม จำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีประมาณ 44,344,136 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม พราหมณ์ ฮินดู พุทธ และอื่นๆ ตามลำดับ ภาษาราชการที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาพื้นเมืองที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ภาษาแอฟริคานส์ ภาษาซูลู ภาษาโชซา ภาษาสวาตี ภาษาเอ็นเดเบลี ภาษาซูทูใต้ ภาษาซูทูเหนือ ภาษาซองกา ภาษาสวันนา และภาษาเวนดา สกุลเงินที่ใช้กันอยู่ในแอฟริกาใต้คือ สกุลแรนด์(ZAR)

ระบบการปกครองของแอฟริกาใต้เป็นแบบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และเป็นผู้นำรัฐบาล ได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 รัฐคือ KwaZulu-Natal, Northern Cape, Northern Province, North-West, Eastern Cape, Mpumalanga, Free State, Western Cape และ Gauteng มีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่ที่สำคัญได้แก่
1. African National Congress (ANC)
2. Democratic Alliance (DA)
3. Inkatha Freedom Party (IFP)
4. New National Party (NNP)

ในแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่จะมีสภาพของภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง บริเวณชายฝั่งตะวันออกจะเป็นแบบกึ่งร้อนชื้น ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีความแห้งแล้ง ในฤดูร้อนจะร้อนและแห้ง ส่วนในฤดูหนาวจะเย็นและมีฝนตก ฤดูกาลใน แอฟริกาใต้มีอยู่ 4 ฤดู ดังนี้
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคมคิงโพรเธีย

สัตว์ประจำชาติแอฟริกาใต้ คือ กวาง Springbok ส่วนดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกคิง โพรเธีย (King Protea)

โพรเธียเป็นต้นไม้โบราณ ซึ่งผลคำนวนจากซากฟอสซิลพบว่า พืชชนิดนี้มีมานานกว่า 125 ล้านปีแล้ว จัดอยู่ในสกุลของ Proteaceae ที่มีอยู่ประมาณ 1,700 ชนิด มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศออสเตรเลีย อัฟริกาใต้ และอเมริกาใต้

คำว่า Protea มาจากคำว่า Proteus ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่สามารถแปลงโฉมเป็นสัตว์ต่างๆ ในทะเลได้มากมาย

โพรเทียบางชนิดที่มีขนาดใหญ่มาก และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามของดอกไม้ประจำชาติของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 1 ฟุต นั่นก็คือ คิง โพรเธีย

ต้นไม้ชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นกรด มีโปแตสเซียมอยู่มาก และไม่มีฟอสฟอรัสมากจนเกินไป ดินสามารถระบายน้ำได้ดี ชอบอากาศแห้งและเย็นพอประมาณ

ใบของโพรเทียจะมีระบบดูดซับความชื้นด้วย จึงทำให้สามารถเจริญได้ดีแม้จะเป็นที่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมากแค่เพียง 300-1500 มม./ปี ส่วนในประเทศไทยที่จังหวัดเลยก็มีปลูกกันบ้างแล้ว