ดอกไม้ประจำชาติของฮ่องกง

By -

ฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของจีน ถูกโอบล้อมไปด้วยแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้ มีชื่อที่เป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) มีเนื้อที่ของประเทศประมาณ 1,104 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 7 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกง และมักเป็นผู้ที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ในคริสต์ทศวรรษ 1930 เพื่อหนีภาวะสงครามและระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์

พื้นที่ของฮ่องกงจะประกอบไปด้วยเกาะฮ่องกง เกาลูน เขตดินแดนใหม่ และเกาะอื่นๆ ลักษณะทางภูมิศาสตร์จะเป็นแนวเขาทอดตัวยาวต่อเนื่องกันมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศใต้ จากมณฑลฝูเจี้ยนและกว่างตงที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน แต่ปัจจุบันนี้เขตเทือกเขาในครั้งโบราณดังกล่าวนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำ จึงทำให้มีลักษณะเป็นเกาะแก่งเล็กๆ มากมาย

ลักษณะภูมิอากาศในฤดูร้อนมักเป็นแบบร้อนชื้น และมีลมมรสุม อุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอากาศแห้งและเย็นสบาย อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสมักเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก ช่วงที่มีฝนตกชุกและลมแรงมักอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน

รัฐบาลจีนใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ปกครองฮ่องกง ตามกฏหมายที่ประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2533 โดยฮ่องกงมีสิทธิปกครองตนเองอย่างอิสระ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ ได้เป็นเวลา 50 ปี นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ไปจนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2590 ต่อจากนั้นก็จะเปลี่ยนการปกครองไปเป็นแบบอื่นๆ ของจีน

สกุลเงินของฮ่องกงคือ ดอลลาร์ฮ่องกง(Hong Kong Dollar) ฮ่องกงเป็นเมืองที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลาย โดยเขตท่องเที่ยวหลักๆ ที่น่าสนใจก็จะอยู่บริเวณเกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ มีแหล่งชอปปิ้งที่มีชื่อเสียง รวมทั้งสวนสนุก และวัดต่างๆ ด้วย

ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซูเจียง หรือแม่น้ำเพิร์ล ที่เป็นเสมือนประตูการค้าเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสนาที่ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่นับถือคือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ มีภาษาราชการคือ ภาษากวางตุ้ง ส่วนภาษาอื่นๆ ที่ใช้ก็อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแต้จิ๋ว จีนแคะ จีนกลาง ฯลฯ

ธงชาติของฮ่องกง มีลักษณะเป็นธงรูปดอกชงโคห้ากลีบสีขาวบนพื้นสีแดง ในส่วนกลางของแต่ละกลีบนั้นมีรูปดาวแดงกลีบละ 1 ดวง

ดอกไม้ประจำชาติของฮ่องกงคือ ดอกชงโคดอกชงโค

ชงโค
ชื่อสามัญ Orchid Tree, Purple Orchid Tree, Butterfly Tree, Purple Bauhinia, Hong Kong Orchid Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia purpurea L.

จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE)

ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ดอกตีนวัว, เสี้ยวหวาน กะเฮอ สะเปซี (แม่ฮ่องสอน), เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ), ชงโค เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต้)

ชงโค เป็นไม้ยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน รวมไปถึงฮ่องกง และทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชงโคมีความสูงของลำต้นประมาณ 5-15 เมตร มักมีขนขึ้นปกคลุมบริเวณที่เป็นกิ่งอ่อน ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ออกเป็นใบเดี่ยว ปลายใบเว้าลึกแยกออกจากกัน มีลักษณะกลมมนทั้งสองข้าง ผลมีลักษณะเป็นฝักแบนคล้ายถั่ว มีความกว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาวประมาณ 15-20 ซม. เมื่อฝักแก่ก็จะแตกออกเป็นสองซีกตามความยาวของฝัก ภายในฝักมีเมล็ดรูปร่างค่อนข้างแบน ชงโคมักผลัดใบในช่วงปลายปีหรือในฤดูหนาว เมื่อถึงช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมก็จะผลิใบขึ้นมาใหม่ มักปลูกไว้ในที่ที่ได้รับแสงตลอดทั้งวัน เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดด

ดอกชงโคจะคล้ายกับดอกกล้วยไม้ กลีบดอกมีสีชมพูไปจนถึงสีม่วงแดง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มักออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ในแต่ละช่อจะมีดอกอยู่ประมาณ 6-10 ดอก กลีบดอกในแต่ละดอกมีอยู่ประมาณ 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีความกว้างประมาณ 7-9 ซม. เกสรตัวผู้มีลักษณะเป็นเส้นยาว มีอยู่ 5 เส้น อยู่บริเวณตรงกลางดอกยื่นขึ้นด้านบนและโค้ง ส่วนเกสรตัวเมียจะยาวกว่าเกสรตัวผู้มีอยู่ 1 เส้น

ส่วนต่างๆ จากชงโคสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพร เพื่อช่วยรักษาอาการไอ แก้พิษไข้ ใช้เป็นยาระบาย แก้อาการท้องเสีย ท้องร่วง แก้บิด ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ขับปัสสาวะ ใช้รักษาแผลและฝี ก็ได้ด้วย

ต้นชงโคก็จัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของพระลักษมี เป็นต้นไม้สวรรค์ที่อยู่บนเทวโลก จึงควรค่าแก่การบูชาและปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลในสถานที่ต่างๆ โดยทั่วไปมักปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับบ้าน เนื่องจากมีกลิ่นหอมชื่นใจและมีความสวยงาม