ดอกไม้ประจำชาติของคิวบา

By -

คิวบา (Cuba) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแคริบเบียนเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะคิวบา เกาะคูเบนตุด และเกาะเล็กๆ อีกมากมาย มีชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคิวบา(Republic of Cuba) มีพื้นที่ของประเทศประมาณ 110,861 ตารางกิโลเมตร พรมแดนทางทิศเหนือติดกับอเมริกาตะวันออก และหมู่เกาะบาฮามาส ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเฮติ หมู่เกาะเติกส์ และหมู่เกาะเคคอส ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศเม็กซิโก และทางทิศใต้ติดกับหมู่เกาะเคย์แมน และเกาะจาเมกา มีเมืองหลวงชื่อ ฮาวานา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 11,382,820 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ ภาษาสเปน สกุลที่ใช้คือ เปโซคิวบา

สาธารณรัฐคิวบามีการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีมีวาระละ 10 ปี คิวบาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 จังหวัด

ในคิวบามีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่โดยไม่มีการแบ่งแยกสีผิวและเพศ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ น้ำตาล นิเกิล ยาสูบ อาหารทะเล เหล้ารัม ส่วนลักษณะของภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้น ฤดูแล้งจะอยู่ในช่วงของเดือน พฤศจิกายน-เมษายน ส่วนฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม- ตุลาคม
ดอกไม้ประจำชาติของคิวบา คือ Hedychium coronarium J.Koenig (ดอกมหาหงส์)มหาหงส์

มหาหงส์
ชื่อสามัญ Butterfly lily, Garland flower, Ginger lily, White ginger
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hedychium coronarium J.Koenig
ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่นๆ เลเป ลันเต ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ ว่านกระชายเห็น สะเลเต กระทายเหิน หางหงส์ ตาเหิน เฮวคำ

มหาหงส์ มีถิ่นกำเนิดมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้ดอกที่มีสีขาวบริสุทธิ์ และมีกลิ่นหอม ลักษณะของดอกไม้ชนิดนี้ เมื่อมองดูจะเห็นว่าคล้ายกับหงส์ที่กำลังเหินเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของชื่อนี้

มหาหงส์ เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าหรือหัวคล้ายขิง ลำต้นใต้ดิน ส่วนของก้านใบจะโผล่ขึ้นมาเหนือดินเช่นเดียวกับกล้วย และมีความยาวมาก ส่วนของกาบใบที่พ้นดินขึ้นมาจะดูเหมือนเป็นลำต้น ซึ่งอาจสูงถึง 2 เมตร และจะมีใบเดี่ยวออกสลับแบบตรงกันข้ามในแนวเดียวกันเมื่อมีความสมบูรณ์เต็มที่แล้ว ลักษณะเส้นใบก็จะขนานกันไป

ดอกมักออกเป็นช่อๆ ละประมาณ 3-6 ดอก บริเวณปลายยอด กลีบดอกมีสีขาว หรืออาจมีสีเหลืองแซม จำนวน 3 กลีบ ดอกในช่อหนึ่งๆ จะทยอยกันบานซึ่งจะไม่บานพร้อมกันทีเดียว สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี ดอกไม้ชนิดนี้เป็นที่นิยมปลูกกันมาก เพราะเมื่อถึงเวลาเย็นก็จะเริ่มส่งกลิ่นหอมไปทั่ว

การขยายพันธุ์ มหาหงส์ วิธีที่นิยมทำกันก็คือ การแยกหน่อ เช่นเดียวกับพืชพวกขิง ข่า หรือพุทธรักษา

มหาหงส์จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความชื้นแฉะ หรือมีน้ำขัง แต่ถ้าต้องการปลูกในกระถางหรือในสภาพดินที่มีความแห้งแล้งก็ควรจะต้องให้น้ำมากเป็นพิเศษ

มหาหงส์มีสรรพคุณทางยาโบราณมากมาย เช่น ใช้เพื่อบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย แก้อักเสบ ช่วยย่อยอาหาร ลดความดัน และบรรเทาอาการหอบหืด เป็นต้น