ดอกไม้ประจำประเทศตุรกี

By -

ประเทศตุรกีมีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก ตุรกีมีเนื้อที่ของประเทศประมาณ 780,695 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2550 มีจำนวนประชากรประมาณ 70.5 ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อ เมืองอังการา(Ankara) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือ เมืองอิสตันบูล(Istanbul) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ในสองทวีปคือ ทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งทวีปเอเชียส่วนใหญ่จะครอบคลุมคาบสมุทรอานาโตเลีย ส่วนตุรกีในฝั่งยุโรปจะตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีพรมแดนทางด้านทิศใต้ติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับกรีซ บัลแกเรีย และทะเลอีเจียน ทางเหนือติดกับทะเลดำ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตุรกีจะประกอบไปด้วยที่ราบสูง เทือกเขา ที่ราบแคบๆ บริเวณชายฝั่ง ภูเขา ทะเลสาบ และแม่น้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำยูเฟรติส แม่น้ำไทกริส และแม่น้ำอารัส เป็นต้น ซึ่งลักษณะของภูมิประเทศที่มีความหลากหลายนั้น มีสาเหตุจากเมื่อหลายพันปีก่อนที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหว เช่น แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ซึ่งยังคงเห็นกันได้อยู่ในปัจจุบัน

ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลของตุรกี มีความหลากหลายของชนหลายกลุ่ม รวมถึงตำนานและอารยธรรมที่เก่าแก่ด้วย
สภาพภูมิอากาศของตุรกี มีทั้งหมด 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม) ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน) ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน) และ ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม)

ภาษาที่ใช้ในราชการของตุรกี เป็นภาษาตุรกี(Turkish) ส่วนภาษาที่ใช้ทั่วไปมีทั้งภาษาเคิร์ด(Kurdish) และอารบิก ( Arabic)

ตุรกีมีการปกครองแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ ซึ่งในวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งอยู่ได้เป็นเวลา 7 ปี มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ตุรกีได้แบ่งเขตการปกครองประเทศออกเป็น 81 จังหวัด

ศาสนาที่ชาวตุรกีส่วนใหญ่นับถือคือ ศาสนาอิสลาม ส่วนที่เหลือจะเป็นศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ และศาสนายิว

สกุลเงินของตุรกีคือ ลีร่าใหม่ตุรกี(New Turkish Lira-YTL)

ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน) และช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงเดือนตุลาคม) จะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป จึงเหมาะกับการเดินทางไปท่องเที่ยวในตุรกีมากที่สุด

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น นครโบราณเอฟิซุส (City of Ephesus) กรุงทรอย (troy)
คัปปาโดเกีย (Cappadocia) นครใต้ดิน (Underground City Of Derinkuyu Or Kaymakli) สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia) พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) บ้านของพระแม่มารี(House of Virgin Mary) ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) การขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม่ ช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (SPICE MARKET) เป็นต้นทิวลิปสีชมพู

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศตุรกี คือ ดอกทิวลิป เช่นเดียวกับประเทศเนเธอร์แลนด์

ทิวลิป (Tulip)
ชื่อสามัญ : tulip
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tulipa spp. L.
ชื่อวงศ์ : Liliaceae

ทิวลิปเป็นดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากตะวันออกกลางประเทศตุรกี เป็นดอกไม้เมืองหนาวในฤดูใบไม้ผลิที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากกุหลาบและเบญจมาศ ดอกทิวลิปได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ตุรกีเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งในอดีตดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ของตุรกีได้นำมาให้กับทูตเวียนนาเอาไปปลูกในประเทศออสเตรีย แต่ชาวฮอลแลนด์ที่เป็นคนสวนกลับนำมาเพาะและผสมเป็นพันธุ์ใหม่จนมีหลากหลายสีสันและพันธุ์ แต่ต่อมาก็ถูกสั่งห้ามเพราะผิดกับหลักศาสนา จึงทำให้ทิวลิปมีราคาแพง แต่ปัจจุบันทิวลิปได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ไปแล้ว

จากการผสมพันธุ์ทำให้ปัจจุบันนี้มีทิวลิปอยู่มากกว่า 100 ชนิด แต่โดยทั่วไปแล้วทิวลิปจะมีลำต้นที่สูงประมาณ 12-18 นิ้ว มีใบยาวเรียวเล็ก ปลายใบแหลมประมาณ 3-4 ใบ ออกเป็นตรงข้ามกัน มีเส้นแขนงเป็นแนวขนานตามความยาวของใบ ดอกทิวลิปมีลักษณะเป็นรูปถ้วย มีกลีบดอก 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ มีหลากหลายสีสันขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด เช่น สีแสด แดง ส้ม เหลืองเข้ม เหลือง เหลืองอ่อน ชมพู ขาว และสีสลับลายหลายอย่าง มีทั้งสีเดียวล้วนๆ และสีผสมในดอกเดียว ลักษณะการบานของดอกจะเป็นเพียงแย้มบานออกมา จะไม่บานแฉ่งจนเต็มที่ ดอกจะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ลักษณะของเกสรตัวผู้จะเป็นรูปหัวศรสีเหลืองอ่อน หรือสีขาว มีอยู่ด้วยกัน 6 เส้น ส่วนเกสรตัวเมียมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่กึ่งกลางเกสรตัวผู้และมีขนาดโตกว่า มีความยาวประมาณ 2-2.5 ซม. ส่วนปลายจะงอลงเป็น 3 แฉก ส่วนเกสรตัวผู้บางสายพันธุ์ตรงส่วนปลายจะมีลักษณะเป็นติ่งสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ

ดอกทิวลิป สามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่ ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นเท่านั้น แต่พบว่าทิวลิปที่สามารถนำมาปลูกในบ้านเราได้มีอยู่ประมาณ 20 สายพันธุ์ อุณหภูมิที่สามารถปลูกทิวลิปได้ดีอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส กว่าจะผลิดอกให้เห็นต้องใช้เวลาประมาณ 39 วัน เมื่อดอกบานแล้วจะอยู่ได้ทนประมาณ 7-15 วันเท่านั้น แต่ถ้าหากมีการควบคุมแสงและอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมก็จะทนอยู่ในแปลงได้ประมาณ 10 วัน หรือ 2 สัปดาห์ เลยทีเดียว

ความหมายของดอกทิวลิป
ดอกทิวลิป เป็นสัญลักษณ์ของ จินตนาการ ความใฝ่ฝัน คู่รักที่สมบูรณ์แบบ และความรักที่เปิดเผย

ทิวลิปสีแดง หมายถึง รักที่ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น เปิดเผยอย่างจริงใจ
ทิวลิปสีชมพู หมายถึง ความสุขอันสมบูรณ์แบบ และความมั่นใจ เปิดเผย ไม่ปิดบัง
ทิวลิปสีเหลือง หมายถึง ความเบิกบาน ความสว่างไสว
ทิวลิปสีส้ม หมายถึง ความอบอุ่น ความสุข ความงดงาม และความมีเสน่ห์