ดอกไม้ประจำชาติของปานามา

By -

ปานามา(Panama) มีชื่อเรียกที่เป็นทางการว่า สาธารณรัฐปานามา (Republic of Panama) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางบริเวณส่วนที่แคบที่สุด มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับทะเลแคริบเบียน ทางทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศโคลัมเบีย และทางทิศตะวันตกติดกับประเทศคอสตาริกา พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 75,517 ตารางกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา มีเมืองหลวงชื่อ กรุงปานามา จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีประมาณ 3.5 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รองลงมาคือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ภาษาราชการที่ใช้คือ ภาษาสเปน ใช้สกุลเงิน บาลโบ (Balboa/PAB)

ปานามาเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง เป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้วาระละ 5 ปี เพียงวาระเดียว และมีรองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี มีรัฐสภา เป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 71 คน สามารถอยู่ในวาระได้ 5 ปี

ปานามาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 จังหวัด และเขตปกครองตนเองของชนพื้นเมืองที่เรียกว่า “comarcas” อีก 3 เขต ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศคือ ทองคำ ป่าไม้ กล้วยไม้ และพืชต่างๆ ส่วนอุตสาหกรรมที่สำคัญคือ การก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลิตน้ำตาล สำหรับผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ กล้วย ข้าว กาแฟ น้ำตาล ข้าวโพด ปศุสัตว์ ผัก กุ้ง

ลักษณะของภูมิอากาศในประเทศปานามาเป็นแบบร้อนชื้น มีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21-36 องศาเซลเซียส อากาศจะเย็นที่สุดในช่วงเดือนมกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส และฝนจะตกชุกที่สุดราวๆ เดือนพฤศจิกายน

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศปานามาคือ ดอกกล้วยไม้ Peristeria elataPeristeria elata

Peristeria elata มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาและอเมริกาใต้เขตร้อน เป็นกล้วยไม้ดินพันธุ์แท้จากประเทศปานามา จัดอยู่ในสกุล เพอ ริส ที เรีย (Peristeria) มีสมาชิกในสกุลประมาณ 10 ชนิด บางชนิดก็เป็นแบบขึ้นอิงอาศัยบนต้นไม้อื่น ดอกมีกลิ่นหอม บริเวณกลางดอกจะมีลักษณะคล้ายนกกำลังบิน ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่า กล้วยไม้นกพิราบ

ดอกไม้ชนิดนี้มักพบในพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าน้ำทะเลตั้งแต่ 100-700 เมตร ลักษณะของดอกมีรูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ½ นิ้ว กลีบดอกสีขาว หนาเป็นมัน กลีบปากด้านในจะมีจุดสีน้ำตาลแดงแต้มอยู่หลายจุด ดอกมีกลิ่นหอมแรงคล้ายรสมิ้นท์ตลอดทั้งวัน มักออกดอกให้เห็นในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน เพียงปีละครั้ง ก้านช่อดอกอาจมีความยาวถึง 1 เมตร ดอกจะทยอยบานเป็นชุดๆ ละ 3-5 ดอก โดยใน 1 ก้านจะมีดอกทยอยกันบานได้มากถึง 15-20 ดอก ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 2 เดือนจนกว่าจะบานสุดช่อและขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในที่นั้นด้วย ลำต้นของกล้วยไม้ชนิดนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีหัวสะสมอาหารสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ ใบคล้ายกับกล้วยไม้เอื้องพร้าว มักนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับ

กล้วยไม้ชนิดนี้สามารถเลี้ยงดูได้ง่าย ชอบอากาศร้อน มีแสงรำไรปานกลาง มีความชื้นพอควร มีอากาศถ่ายเทสะดวก สำหรับในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาค กล้วยไม้ชนิดนี้จะสามารถสร้างลำต้นใหม่ได้ดีและมีหัวใหญ่กว่าเดิม และเติบโตเร็วมาก ถ้ามีการดูแลที่เหมาะสม

วัสดุที่ใช้ปลูกควรให้มีการระบายน้ำที่ดี เช่น กาบมะพร้าวสับ หรือจะผสมกับถ่านทุบ เศษอิฐที่หัก เศษกระถางแตกก็ได้ เมื่อกล้วยไม้เริ่มแทงยอดออกมาใหม่ ไม่ควรรดน้ำให้โดนยอดเพราะอาจมีน้ำเข้าไปขังทำให้เกิดการเน่าได้ ควรรดเฉพาะที่โคนต้น และควรยกกระถางเข้าที่ร่มเมื่อถึงหน้าฝนเพื่อป้องกันความเสียหายเช่นกัน