ดอกไม้ประจำชาติของโปแลนด์

By -

โปแลนด์ (Poland) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลาง มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับทะเลบอลติก ลิทัวเนีย และแคว้นคาลีนินกราดของรัสเซีย ทางทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ทางทิศตะวันออกติดกับยูเครน และเบรารุส และทางทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี มีเมืองหลวงชื่อ กรุงวอร์ซอ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พื้นที่ของโปแลนด์มีอยู่ประมาณ 312,679 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 38,635,144 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก มีภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาโปแลนด์ และใช้สกุลเงินที่เรียกว่า ซวอตือ(PLN)

ระบบการปกครองของโปแลนด์เป็นแบบ ประชาธิปไตย แบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 49 จังหวัด ใช้ระบบกฎหมายแบบผสมผสานระหว่างซิวิลลอว์ภาคพื้นยุโรป กับทฤษฎีกฎหมายของคอมมิวนิสต์ ไม่ยอมรับอำนาจการตัดสินภาคบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ส่วนบริเวณชายแดนทางใต้เป็นทิวเขาตาตรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เพเทีย และภูเขาซูดีทีส มียอดเขา Rysy ที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 8,200 ฟุต เป็นพรมแดนที่กั้นโปแลนด์กับสโลวาเกียไว้ และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำโอเดอร์ ส่วนทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำวิสตูลา เป็นแม่น้ำสายสำคัญ

ลักษณะภูมิอากาศในโปแลนด์มีอยู่ด้วยกัน 4 ฤดู คือป๊อบปี้สีแดง
-ฤดูใบไม้ผลิ จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายน
-ฤดูร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 9-21 องศาเซลเซียส เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน
-ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
-ฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -2 ถึง 5 องศาเซลเซียส จะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม

ดอกไม้ประจำชาติของโปแลนด์คือ ดอกป๊อบปี้สีแดง (Common Poppy, Papaver rhoeas)

ดอกป๊อบปี้ชนิดนี้มีกลีบที่บอบบาง เพียงวันเดียวก็ร่วงโรยไปแล้ว แต่ป๊อบปี้ในแต่ละต้นสามารถผลิดอกสวยงามให้เห็นได้มากถึง 400 ดอกเลยทีเดียว ดอกจะผลิบานให้เห็นในช่วงฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง เมื่อดอกเก่าร่วงโรยไปดอกใหม่ก็จะผลิออกมาแทนที

ป๊อปปี้ เป็นดอกไม้ป่าที่มักจะผลิบานอยู่ตามทุ่งหญ้า และป่าละเมาะทั่วไป ในช่วงฤดูร้อนของประเทศอังกฤษ คือนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม ก็มักจะพบดอกป๊อบปี้ชนิดนี้บานอยู่ในทุ่งข้าวโพด จึงมักเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “กุหลาบข้าวโพด” (Corn rose)

ในตำนานของชาวกรีกโบราณบอกไว้ว่า เทพีซีเรส ซึ่งเป็นเทพีแห่งข้าวโพด ก็สวมพวงดอกไม้ที่ทำจากดอกป๊อบปี้ ซึ่งพืชสองชนิดนี้อาจสัมพันธ์กันก็เพราะเหตุผลอันนี้ก็เป็นได้