ดอกไม้ประจำชาติของไซปรัส

By -

ไซปรัส (Cyprus) ลักษณะของประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปใต้ทางทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐไซปรัส (Republic of Cyprus) เมืองหลวงของประเทศชื่อว่า นิโคเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ของประเทศอยู่ประมาณ 9,251 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศตุรกี ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศซีเรีย ทางทิศใต้ติดกับประเทศกรีซ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 1,117,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกรีกและตุรกี นับถือศาสนาคริสต์นิกายไซปรัสออร์โธด็อกซ์ ศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ ศาสนาคริสต์นิกายมาโรไนต์ นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายอาร์มาเนียนออร์โธดอกซ์ตามลำดับ ภาษาที่ใช้ในราชการเป็น ภาษากรีกและตุรกี ใช้สกุลเงินที่เป็น ยูโร(CYP)

ไซปรัสมีระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภา มีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศ สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้คราวละ 5 ปี ไซปรัสได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขต ได้แก่ เขตแฟมากุสตา เขตคีรีเนีย เขตลาร์นากา เขตลีมาซอล เขตนิโคเซีย เขตแพฟอส

สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศคือ มะนาว มันฝรั่ง ยารักษาโรค ปูนซีเมนต์ และเสื้อผ้า ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ที่ราบชายฝั่งทะเล และภูเขา มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ทองแดง ไพไร้ต์ แร่ใยหิน ยิปซั่ม ไม้ซุง เกลือ หินอ่อน และดินที่ใช้ทำสีย้อมผ้า

ลักษณะภูมิอากาศของไซปรัสจะเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียน ในเดือนกรกฎาคมอากาศจะร้อนและแห้งแล้งที่สุด ส่วนในเดือนมกราคมจะมีฝนตกมากและอากาศเย็นที่สุด มีดอกไม้มีมากกว่า 1,950สายพันธุ์ในประเทศนี้ไซคลาเมน

ดอกไม้ประจำชาติของไซปรัส คือ ดอกไซคลาเมน(Cyclamen) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับดอกไม้ประจำชาติของอิสราเอล

ไซคลาเมน Cyclamen
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyclamen spp.
ชื่อวงศ์ PRIMULACEAE

ไซคลาเมนเป็นไม้ดอกเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรปและแอฟริกา พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ไซคลาเมนเป็นไม้ดอกผลัดใบที่มีอายุหลายปี มีลำต้นใต้ดินซึ่งเป็นลักษณะของหัวที่ใช้สะสมอาหารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ส่วนลำต้นที่อยู่เหนือพื้นดินมีความความสูงประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร

ใบ มีลักษณะเป็นรูปไข่แบบกว้าง ใบมีสีเขียว บนพื้นใบมีลายสีเขียวอ่อนและสีเงิน แผ่นใบหนา ขอบใบหยักแบบถี่ๆ โคนใบเว้า ปลายใบมน ก้านใบมีสีม่วงแดง

ดอก มักออกเป็นดอกเดี่ยว มีทั้งดอกสีขาว ชมพู แดง และม่วง ลักษณะกลีบดอกจะลู่บิดเรียงเวียนกันไปเป็นรูปถ้วย วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกได้ประมาณ 4-6 เซนติเมตร ก้านดอกมีสีม่วงแดงและชูตั้งขึ้น ไซคลาเมนบางชนิดจะมีกลิ่นหอมด้วย สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี

ผล เมื่อแก่จะแห้งและสามารถแตกออกได้

การขยายพันธุ์ ทำได้ด้วยวิธีการแยกหัว หรือเพาะเมล็ด

ไซคลาเมน จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีลักษณะร่วนและระบายน้ำดีไม่มีน้ำขังแฉะ ต้องการแสงแดดรำไร ชอบอากาศเย็นและมีการถ่ายเทได้สะดวกซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 16-20 องศาเซลเซียส ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีลมแรง เนื่องจากอาจทำความเสียหายได้ ควรให้น้ำและความชื้นในขนาดปานกลาง สามารถให้ดอกได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น แต่ในฤดูร้อนต้นมักจะโทรมและยุบตัว ในระยะนี้จึงไม่ควรให้น้ำ หากเป็นการปลูกเลี้ยงไว้ในอาคาร ควรให้อยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอหรืออาจใช้แสงไฟช่วยก็ได้ และควรอยู่ในห้องที่มีการปรับอากาศอย่างเหมาะสม ไม่ควรรดน้ำลงตรงกลางของต้นเพราะจะทำให้หัวของต้นไม้เน่าได้ง่าย เนื่องจากมีอัตราการคายความชื้นได้น้อย

ไซคลาเมน เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีดอกและใบที่สวยงาม สามารถช่วยดูดสารพิษได้พอสมควร แถมบางชนิดยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย