ดอกไม้ประจำประเทศฝรั่งเศส

By -

ประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ทางทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ส่วนทางทิศใต้ติดกับประเทศสเปน อันดอร์รา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ฝรั่งเศสมีพื้นที่ของประเทศประมาณ 675,417 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 65.9 ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อว่า กรุงปารีส

ภูมิอากาศของประเทศโดยทั่วไปในช่วงฤดูหนาวก็ไม่หนาวมาก และฤดูร้อนอากาศเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไป ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และศาสนายิว ภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาฝรั่งเศส สกุลเงินที่ใช้เป็นเงินยูโร

ประเทศฝรั่งเศสมีระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากับประธานาธิบดี มีประมุขที่ได้มาจากการเลือกตั้ง สามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้วาระละ 5 ปี และไม่เกิน 2 วาระ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของรัฐบาล ซึ่งได้มาจากการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี

ประเทศฝรั่งเศสมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ อีกมาก จัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศหนึ่ง เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมกันมากก็อย่างเช่น หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , พระราชวังแวร์ซายส์ , พิพิธภัณฑ์ออร์เซ , ประตูชัยฝรั่งเศส , ซองตร์ ปอมปิดู , มงต์-แซงต์-มิแชล , ชาโต เดอ ชองบอร์ด , แซงต์-ชาแปลล์ , ชาโต ดู โอต์-โคนิคบูร์ก , ปุย เดอ โดม , พิพิธภัณฑ์ปิกัสโซ และการ์กาสซอนน์

หอไอเฟลเป็นหอคอยเหล็ก ตั้งอยู่ที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก หอคอยนี้สร้างขึ้นในระหว่างปี 1887-1889 โดย Gustave Eiffel มีน้ำหนัก 7300 ตัน ยอดหอคอยจะเบนออกจากแสงอาทิตย์ถึง 7 นิ้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ได้รับด้วย และหอคอยนี้จะแกว่งไปตามแรงลมในระดับ 2-3 นิ้วอีกด้วย จำนวนเหล็กที่ใช้ประกอบเป็นหอไอเฟลมีถึง 18,038 ชิ้น ใช้หมุดถึง 2.5 ล้านตัว ใช้คนงานถึง 300 คน หอไอเฟลเป็นหอแบบเปลือยไม่มีชั้น ในการก่อสร้างจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมาก แต่ก็มีการรักษาความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดี และหอไอเฟลยังถูกใช้เป็นศูนย์รับส่งสัญญาณวิทยุในตอนต้นศตวรรษที่ 20 และที่นี่ได้สร้างศูนย์วิทยุขึ้นอย่างถาวรเมื่อปี 1909

ดอกไม้ประจำชาติฝรั่งเศสดอกไอริส

ดอกไม้ที่อยู่ในสกุลของไอริสมีอยู่มากกว่า 300 ชนิดทั่วโลก และในแหล่งกำเนิดที่ต่างกันก็มักจะทำให้ไอริสมีลักษณะของดอกและสีสันไม่เหมือนกัน

ในภาษากรีก ไอริส แปลว่า สายรุ้ง ซึ่งมีตำนานมาจากเทพเจ้าไอริส เทพีแห่งสายรุ้ง แห่งภูเขาโอลิมปัส ไอริสเป็นฑูตสวรรค์ที่คอยส่งสารมายังโลกมนุษย์ตามสายรุ้ง ดอกไอริสจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของ ดวงตาสวรรค์

ไอริสมีใบเลี้ยง 3 ใบ ที่แสดงถึง ความศรัทธา , ความรอบรู้ และความกล้าหาญ กลีบดอก มี 3 กลีบ และมีกลีบเลี้ยงด้านนอกอีก 3 กลีบ

บุรุษชาวกรีกมักปลูกไอริสไว้บนหลุมศพของหญิงที่เป็นที่รักของเขา เป็นการเคารพต่อเทพธิดาไอริส เพื่อให้นำดวงวิญญาณหญิงที่รักนั้นไปสู่สวรรค์ นอกจากดอกไอริสจะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสแล้ว ยังถูกนำมาใช้สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสื่อถึงประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

ดอกไอริสสามารถสวยสดคงทนอยู่ได้ประมาณ 3-7 วัน ดอกที่ยังตูมอยู่มักจะบานอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน การจัดแจกันสำหรับดอกที่ยังตูมอยู่ควรเว้นระยะห่างไว้สำหรับเมื่อดอกบานออกมาแล้วด้วย