ดอกไม้ประจำชาตินอร์เวย์

By -

ประเทศนอร์เวย์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทวีปยุโรป ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีชื่อที่เป็นทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway) พื้นที่ของประเทศมีอยู่ประมาณ 385,364 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ กรุงออสโล ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมีอยู่ประมาณ 5,136,700 คน

นอร์เวย์มีพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่เป็นฟยอร์ด ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ ภูเขา หุบเขา หน้าผาที่สูงชันและปกคลุมไปด้วยหิมะ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับทะเลบาร์เร็นท์ ทางทิศใต้ติดกับทะเลเหนือ ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับทะเลนอร์เวย์

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายน ประเทศนอร์เวย์จะมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 0-ติดลบ 40 องศาเซลเซียส เนื่องจากประเทศอยู่ใกล้กับเขตขั้วโลกเหนือ มีหิมะตก ในฤดูหนาวตอนกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืน ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม จะได้รับแสงแดดประมาณวันละ 0-6 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ในฤดูร้อนตอนกลางวันจะยาวกว่ากลางคืน ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส

ภาษาประจำชาติของนอร์เวย์คือ ภาษานอร์เวย์ ส่วนภาษาที่ใช้กันทั่วไปก็คือ ภาษาอังกฤษ สำหรับศาสนาที่ชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่นับถือกันก็คือ ศาสนาคริสต์นิกายลูเทอแรน รองลงมาก็คือ ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาสิกข์ ศาสนาบาไฮ ศาสนายูดาย และอื่นๆ

ระบบการปกครองของนอร์เวย์เป็นแบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขของประเทศ แบ่งเขตการปกครองเป็น 19 เขต มีการปกครองแบบเทศบาลในระดับท้องถิ่นอีก 435 แห่ง
ดอกCalluna

นอร์เวย์มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นรายได้หลักของประเทศ และให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรค่อนข้างสูง เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษยชาติ (Human security) และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า

คนนอร์เวย์รักต้นไม้และดอกไม้มาก มักนิยมประดับบ้านด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด

ดอกไม้ประจำชาตินอร์เวย์ก็คือ ดอกคัลลูนา ( Calluna)

คัลลูนา จัดอยู่ในวงศ์ Ericaceae

แหล่งที่สามารถพบเห็นดอกคัลลูนาได้ก็มักจะเป็นในแถบยุโรป และในประเทศที่อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน คัลลูนาเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มที่มีความสูงของลำต้นประมาณ 20-50 ซม. มีกิ่งก้านสีเขียวตลอดทั้งปี มักเจริญได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นกรด ชอบแสงแดดในระดับปานกลาง ลักษณะของใบรูปทรงรี มีขนาดเล็กยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ออกเป็นคู่แบบตรงกันข้าม ดอกมีสีม่วง หรือสีชมพูสวยสดงดงาม เป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าพวกกวาง ไก่ป่า และผึ้ง โดยเฉพาะไก่ป่าจะชอบกินยอดอ่อนและเมล็ดของต้นคัลลูนามาก ส่วนน้ำหวานจากดอกคัลลูนาที่ผึ้งได้กินเข้าไปจะทำให้น้ำผึ้งมีรสหอมหวาน มีสีเหลืองอมส้ม มักออกดอกให้เห็นในช่วงปลายของฤดูร้อน