ดอกไม้ประจำชาติของนามิเบีย

By -

นามิเบีย (Namibia) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้ บริเวณริมฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐนามิเบีย (Republic of Namibia) พื้นที่ของประเทศมีอยู่อยู่ประมาณ 825,418 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตของประเทศทางทิศเหนือติดกับประเทศแองโกลาและแซมเบีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศซิมบับเว ทิศตะวันออกติดกับประเทศบอตสวานา และทางทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ มีเมืองหลวงชื่อว่า วินด์ฮุก จำนวนของประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 2,400,000 คน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์แรน ภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือ ภาษาแอฟริกันและภาษาเยอรมัน ใช้สกุลเงินที่เป็น ดอลลาร์นามิเบีย(NAD)ปีศาจทะเลทราย

นามิเบียใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ 2 สภา โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศ สามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระละ 5 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ และมีนายกรัฐมนตรีที่ได้มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีเป็นผู้นำรัฐบาล นามิเบียได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 แคว้น ได้แก่ 1. แคว้นคัปปรีวี 2. แคว้นอีรองโก 3. แคว้นฮาร์ดาป 4. แคว้นคาราส 5. แคว้นคาวังโก 6. แคว้นคโฮมาส 7. แคว้นคูเนเน 8. แคว้นโอฮังเวนา 9. แคว้นโอมาเฮเก 10. แคว้นโอมูซาตี 11. แคว้นโอชานา 12. แคว้นโอชีโคโต 13. แคว้นโอตโจซอนด์จูปา

สินค้าส่งออกที่สำคัญของนามิเบีย ได้แก่ เพชร ทองแดง ทอง สังกะสี ตะกั่ว ยูเรเนียม ปศุสัตว์ ปลาแปรรูป และหนังแกะคาราคัล เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพื้นที่สูงและทะเลทราย จึงทำให้มีลักษณะของภูมิอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ไปจนถึงแห้งแล้ง และมีฝนตกในบางพื้นที่

ดอกไม้ประจำชาติของนามิเบีย ได้แก่ ดอกเวลวิชเซีย (Welwitschia mirabilis)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Welwitschia mirabilis
ชื่อสามัญ kharos/ khurub, tweeblaarkanniedood, nyanka, onyanga
ชื่อวงศ์ Welwitschiaceae
ชื่ออื่นๆ ต้นปีศาจทะเลทราย

เวลวิชเซีย เป็นพืชที่พบในทะเลทราย มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศนามิเบีย และแองโกลา จัดเป็นพืชฟอสซิลที่มีชีวิต มีการสันนิษฐานว่าพืชโบราณชนิดนี้น่าจะมีมาตั้งแต่ยุคครีเตเซียสแล้ว ลำต้นของเวลวิชเซียจะหนาและไม่สูงมากนัก แต่จะมีขนาดของลำต้นที่กว้างคล้ายจาน ใบมีลักษณะคล้ายงู มีสีเขียวอมน้ำเงิน จำนวน 2 ใบ ใบอาจมีความยาวได้ถึง 4 เมตร มีรากที่หยั่งลึกลงไปในดินได้ถึง 30 เมตร และสามารถดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดี

พืชชนิดนี้จะเจริญเติบโตในดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี ให้ได้รับแสงแดดได้โดยตรง แต่ไม่ควรให้โดนน้ำฝน การปลูกในโรงเรือนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ถ้าเป็นการปลูกในกระถางก็ควรเป็นกระถางทรงลึก เพราะรากของพืชชนิดนี้ยาวมาก ควรให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะอย่างสม่ำเสมอ และให้ปุ๋ยสูตรเดียวกับการปลูกเลี้ยงแคคตัส