ดอกไม้ประจำชาติของมัลดีฟส์

By -

มัลดีฟส์ (Maldives) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและศรีลังกา พื้นที่ของประเทศประกอบไปด้วยหมู่เกาะปะการังเป็นจำนวนมาก มีชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives) เนื้อที่ทั้งหมดของประเทศมีอยู่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงชื่อ มาเล จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มีประมาณ 393,500 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ ภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาดิเวฮิ และใช้สกุลเงิน รูฟียาห์(MVR)

มัลดีฟส์มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 เขต (atoll) และ 1 เขตบริหารพิเศษ

ภูมิประเทศของมัลดีฟส์ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยหมู่เกาะปะการัง ประมาณ 1,190 เกาะ แต่มีเพียง 200 เกาะเท่านั้นที่มีประชากรอาศัยอยู่ โดยมี 74 เกาะที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นโรงแรมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว

ลักษณะภูมิอากาศตลอดทั้งปีของมัลดีฟส์จะเป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส ในช่วงของเดือนธันวาคม-มีนาคม ก็จะเป็นช่วงที่ปลอดจากมรสุม

ดอกไม้ประจำชาติของมัลดีฟส์ คือ ดอกกุหลาบสีชมพูกุหลาบสีชมพู

กุหลาบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa hybrids
ชื่อสามัญ Rose
ชื่อวงศ์ ROSACEAE

เพราะความสวยงามของดอกกุหลาบ ทำให้ผู้คนต่างนิยมปลูกกันไว้เพื่อตกแต่งอาคารบ้านเรือน ตกแต่งสวน ใช้ประดับตามสถานที่ต่างๆ หรือปลูกเป็นการค้า โดยตัดดอกไปขาย หรือนำไปสกัดเป็นน้ำหอม เป็นต้น

กุหลาบตัดดอกที่นิยมปลูกกัน ดอกจะมีขนาดโต ที่เรียกกันว่า ไฮบริดที(Hybird Tea) มักออกเป็นดอกเดี่ยวๆ กลีบดอกซ้อน ทรงพุ่มตั้งตรง มีความสูงประมาณ 1-2 เมตร สำหรับพันธุ์สีชมพูที่นิยมปลูกกันทั่วไป ก็อย่างเช่น พันธุ์มิสออลอเมริกาบิวตี้ หรือมาเรีย, คาสลาส, ไอเฟลทาวเวอร์, สวาทมอร์, เฟรนด์ชิพ, เพอร์ฟูมดีไลท์, จูวังแซล, เฟิร์สท์ไพรซ์, อเควเรียส, ซูซานแฮมเชียร์

การขยายพันธุ์
ทำได้โดยการปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา หรือเพาะเมล็ด ช่วงต้นฤดูฝน-ฤดูหนาว จะเหมาะกับการปลูกกุหลาบมากที่สุด หากปลูกในฤดูร้อนอาจได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร

สถานที่ใช้ปลูกกุหลาบควรเป็นที่โล่งแจ้ง มีแสงสว่างส่องถึงอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง สำหรับดินที่ใช้ปลูกกุหลาบควรเป็นดินที่มีธาตุอาหารอยู่อย่างสมบูรณ์ มีความร่วนซุย สามารถเก็บความชื้นและระบายน้ำได้ดี มีค่า pH ระหว่าง 5.5-6.8 ก่อนปลูกควรขุดหลุมปลูกให้ลึกประมาณ 1 ฟุต แล้วตากทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว เปลือกถั่ว ฟางผุ เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 60 ซม. จากนั้นนำต้นลงปลูก กลบดิน คลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นด้วยฟางข้าว เศษหญ้าแห้ง หรือเปลือกถั่ว และรดน้ำให้ชุ่ม

การให้น้ำแก่กุหลาบขึ้นอยู่กับสภาพดินและฤดูกาลที่ปลูก หรือควรให้ในระดับที่ลึกลงไปในดินประมาณ 16-18 นิ้ว เพื่อให้ถึงระดับรากใต้สุด ไม่ควรให้จนชื้นแฉะจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย

เพื่อเป็นการเร่งให้กุหลาบเจริญเติบโต ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงหลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 15 วันแล้ว และให้ครั้งต่อไปทุกๆ 15-20 วัน เมื่อเริ่มให้ดอกจึงค่อยใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสเพื่อเร่งดอก ควรรดน้ำตามทันทีทุกครั้งหลังจากการใส่ปุ๋ย

การตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง ในระยะแรกควรตัด 2 ครั้ง/เดือน และตัดเดือนละครั้งเมื่อเข้าปีที่สองแล้ว การตัดแต่งกิ่งจะทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ไม่ควรตัดให้ชิดตาจนเกินไป หลังจากตัดแล้วให้ใช้สีน้ำมันหรือปูนแดงทาป้องกันการเข้าทำลายขอเชื้อรา และหนอนเจาะลำต้นด้วย ควรใช้มีดหรือกรรไกรสำหรับตัดที่คมและสะอาด โดยตัดทำมุมเฉียง 45 องศา เพื่อป้องกันน้ำขังซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าได้