ดอกไม้ประจำชาติของแคนาดา

By -

แคนาดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา

แคนาดามีพื้นที่ของประเทศประมาณ 9,970,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 10 มณฑล และ 2 อาณาเขต มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 34,605,346 คน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากเชื้อชาติยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาเลียน มีเมืองหลวงชื่อ ออตตาวา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกและโปเตสแตนท์ เมืองที่สำคัญๆ ของประเทศคือ ออนแทรีโอ, บริติชโคลัมเบีย, ควิเบก, แอลเบอร์ตา เป็นต้น
ดอกทริเลี่ยมขาว

ประเทศแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ อยู่ภายใต้ของระบบรัฐธรรมนูญ ภาษาที่ใช้ในราชการเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ส่วนสกุลเงินที่ใช้จะเป็น ดอลลาร์แคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ลักษณะของภูมิอากาศมีทั้งหมด 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง เป็นประเทศที่สงบเงียบ ปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันมีสภาพเศรษฐกิจดี รัฐบาลแคนาดาใส่ใจความเป็นอยู่ของประชากรอย่างมาก เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

ดอกไม้ประจำชาติ
สัญลักษณ์ของประเทศแคนาดา บางคนก็ว่าเป็นต้นเมเปิ้ล หรือใบเมเปิ้ล แต่บางกระแสก็ว่าเป็น ดอกไวท์ทรีเลี่ยม ที่เป็นดอกไม้พื้นเมืองของประเทศ มักพบเห็นได้ที่เมือง Ontario

ดอกไวท์ทรีเลี่ยมเป็นดอกไม้สีขาว ที่มีกลีบขนาดใหญ่ 3 กลีบ มักผลิบานให้เห็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ นอกจากสีขาวแล้วก็ยังมีสีอื่นๆ ด้วยเช่นกัน คือ สีแดง หรือสีชมพู ไวท์ทรีเลี่ยมเป็นไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นสูงประมาณ 20-50 ซม. ลักษณะของใบเป็นรูปรีค่อนข้างกลม ปลายใบแหลม มักออกแบบตรงกันข้าม  มีเกสรดอกเป็นสีเหลือง พบได้ตามที่ร่มๆ ในป่าที่มีแสงแดดส่องถึง