ดอกไวโอลา

By -

ชื่อสามัญ Pansy, Johnny-jump-up
ชื่อวิทยาศาสตร์ Viola tricolor var. hortensis DC.
ชื่อวงศ์ VIOLACEAE
ชื่ออื่นๆ ดอกหน้าแมวดอกไวโอลา

ไวโอลา เป็นไม้ดอกล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบทวีปยุโรป มักกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น สำหรับประเทศไทยจะปลูกได้ดีในพื้นที่ทางภาคเหนือที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ซึ่งนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ต่างๆ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
มีลักษณะเป็นปล้องสีเขียวขนาดเล็ก มักไหลเลื้อยไปตามพื้นดินในระดับเตี้ยๆ มีความยาวของข้อปล้องประมาณ 2-2.5 นิ้ว

ใบ
ลักษณะใบเป็นรูปทรงรี ออกเป็นใบเดี่ยวจากข้อปล้องเรียงเวียนสลับกันรอบลำต้น แผ่นใบเรียบสีเขียวเข้ม โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยักมน ก้านใบสั้น มีหูใบอยู่บริเวณโคนก้านใบ

ดอก ดอกหน้าแมว
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบ มีกลีบดอกลักษณะกลมมนเรียงเวียนซ้อนกันอยู่จำนวน 5 กลีบ กลีบดอกมีอยู่ด้วยกันหลายสี เช่น สีม่วง สีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง เป็นต้น กลางดอกมีสีเหลือง และแต้มด้วยสีเข้มเป็นเส้นๆ คล้ายหนวดแมว มีกลีบรองดอกสีเขียวรูปรียาวปลายแหลมจำนวน 5 กลีบ มีก้านดอกยาว บางชนิดอาจมีหลายสีในดอกเดียวกัน ให้ดอกดกดูสวยงาม

ผล
มีลักษณะคล้ายรูปกระสวย ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก

การขยายพันธุ์
นิยมใช้วิธีการเพาะเมล็ด ต้นไวโอลา เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ชอบแสงแดดแบบรำไรหรือเต็มวัน ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ดอกอยู่ที่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส หลังจากเพาะเมล็ดได้ 5-7 วัน ก็จะเริ่มมีต้นอ่อนงอกออกมา และหลังจากการปลูกต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน ก็จะเริ่มออกดอกสวยงามให้เห็น

ประโยชน์
โดยทั่วไปมักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในแปลง หรือในกระถาง เนื่องจากให้ดอกดก และมีด้วยกันมากมายหลายสี ดูสวยงามสะดุดตา สามารถปลูกเลี้ยงได้ง่าย